Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

 

Poczta Balonowa” z okazji 1. Balonowych Mistrzostwa Świata Kobiet

w Lesznie

Wielkie uznanie i nie tylko za tę pocztę balonową, ale i za wszystkie poczty specjalne organizowane w Lesznie. Tak wielkiego zaangażowania i współpracy różnych instytucji przy "robieniu" tych poczt to tylko pozazdrościć. Poza tym graficznie, walory filatelistyczne projektowane i wydawane przez urzędy w Lesznie to mistrzostwo świata prawie jak 1 Balonowe Mistrzostwa Świata Kobiet w Lesznie, które były inspiracją do zorganizowania poczty balonowej, a które to odbyły się w dniach 8-13.09.2014 roku.

Natomiast w dniu 8 września 2014 roku w Lesznie zorganizowana została „Poczta Balonowa”. Organizatorami „Poczty Balonowej” byli: Biuro Marketingu i Filatelistyki, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu, Poczta Polska S.A. Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy Leszno 1, Leszczyński Klub Balonowy w Lesznie oraz Komitet Organizacyjny Koło Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie.

Chociaż nie końca wszystko zagrało. Bystre oko mojego sympatycznego Kolegi Pana Adama Głowacza dostrzegło pewną nieprawidłowość. Opiszę ten element poczty balonowej przy starcie balonów.

Regulamin przewozu poczty zatwierdzony został przez Biuro Marketingu i Filatelistyki w dniu 04 czerwca 2014 roku.

Do przewozu „Pocztą Balonową”” zostały dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.

Łącznie do przewozu balonem przygotowano 895  przesyłek w tym:
przesyłek poleconych:  59 szt. z czego:
przesyłek krajowych priorytetowych było 2szt,
przesyłek krajowych ekonomicznych 57 szt.
przesyłek zwykłych:  836 szt. z czego:
przesyłek krajowych  było 775 szt.:
w tym: priorytetowych  96 szt,
ekonomicznych 679 szt.
przesyłek zagranicznych było 61 szt.:
w tym: priorytetowych 59 szt.,
ekonomicznych 2 szt.

Przesyłki pocztowe zostały oznaczone kolejnym numerem oraz ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem: „1. BALONOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA KOBIET 08.09.2014 LESZNO 1”, a listy polecone dodatkowo oklejone nalepką polecenia „R”.

Wydawnictwa okolicznościowe wydane przez Koło PZF w Lesznie i Pocztę Polską S.A.: 
1.Spersonalizowane znaki opłaty pocztowej „Poczta Balonowa” z logo 1. Balonowych Mistrzostw Świata Kobiet wydane w nakładzie 495 sztuk w arkuszach po 9 szt. Znaczek  przygotowany wg projektu artysty plastyka Wojciecha Akuszewskiego.
2.Karnety okolicznościowe dwa wzory: jeden w liczbie 10 sztuk zawierający arkusz spersonalizowanego znaku opłaty pocztowej; drugi karnet w ilości 50 sztuk zawierający kartkę i kopertę z obiegu poczty balonowej. Autorem projektu karnetów jest Lech Woźny.
3.Okolicznościowa koperta beznominałowa wydana w nakładzie 500 szt oraz okolicznościowa kartka beznominałowa wydana w nakładzie 1000 sztuk. Projekt koperty, kartki i datownika okolicznościowego przygotował Wojciech Akuszewski.

Arkusz nalepek:

Image

Karnet zawierający arkusz nalepek. Karnet składa się z czterech stron:

Image

Image

Image

Image

Karnet zawierający nalepkę, kartkę i kopertę:

Image

Image

Koperta i kartka dla poczty balonowej:

Image

Image

Opracowywaniem przesyłek filatelistycznych przeznaczonych do przewozu pocztą specjalną zajmowali się: asystent UP Leszno 1 Katarzyna Henczak, członkowie Koła PZF w Lesznie prezes Lech Woźny, skarbnik Tadeusz Posikata, członkowie: Mirosław Giertych i Czesław Jankowski oraz naczelnik UP Leszno 1 Ewa Kożuchowska.

Na specjalnie zorganizowanym przez UP Leszno 1  stoisku filatelistycznym w dniu 8 września 2014 roku na Rynku w Lesznie można było uzyskać odcisk datownika okolicznościowego o treści „1. BALONOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA KOBIET 08.09.2014 LESZNO 1” oraz wysłać przesyłki pocztą specjalną.

Obsługą stoiska filatelistycznego zajmowali się pracownicy Poczty Polskiej S.A. Urzędu Pocztowego Leszno 1: Katarzyna Henczak, Marzena Kowalska  oraz Ewa Kożuchowska.
Od lewej: S.Tomków, T.Posikata, Anna Plewa-Śróda,  L.Woźny, E. Kożuchowska,

Image

Image

Image

Opracowywanie przesyłek nadzoruje naczelnik Poczty Polskiej Leszno 1. Pani Ewa Kożuchowska.

Image

Lech Woźny i Sławomir Tomków opróżniają skrzynkę pocztową z przesyłek aerofilatelistycznych.

Image

Odprawa poczty specjalnej odbyła się 8 września 2014r. w dniu rozpoczęcia 1.  Mistrzostw Świata Kobiet w Balonach na Ogrzane Powietrze. Patronat nad Mistrzostwami objęła Pani Anna Komorowska I Dama RP.

Podczas odprawy poczty obecni byli: przedstawiciele Koła PZF w Lesznie, przedstawiciel Koła PZF ze Śremu, pracownicy Poczty Polskiej S.A. z: UP Leszno1, Regionu Sieci Sekcja Koordynacji Sprzedaży w Lesznie oraz Biura Marketingu i Filatelistyki w Poznaniu.

Od lewej: Lech Woźny, Bogdan Prawicki, Ewa Kożuchowska, Katarzyna Henczak, Zbigniew Białas.

Image