Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

 

Kontynuując uroczystość związaną z obchodami "SARNOWA 750 - lecie nadania praw miejskich" - została zorganizowana Poczta Balonowa.

Organizatorami Poczty Balonowej byli:
I. Regionalny Dział Filatelistyki i Handlu w Poznaniu,
II. Region Sieci w Poznaniu,
III. Polski Związek Filatelistów Koło w Rawiczu,
IV. Urząd Gminy Rawicz,
V. Komitet Organizacyjny Jubileuszu.

Regulamin poczty balonowej został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki i Handlu Dział Filatelistyki w dniu 3 sierpnia 2012 roku.

Do przewozu „Pocztą Balonową” zostały dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.

Łącznie do przewozu balonem przygotowano 681 przesyłek, w tym:
przesyłek poleconych w ilości 82 szt., z tego:
- krajowych 76 szt., w tym 14 szt. priorytetowych i 62 szt. ekonomicznych,
- zagranicznych 6 szt., w tym 1 szt. priorytetowa i 5 szt. ekonomicznych,
przesyłek nierejestrowanych w ilości 599 szt., w tym:
- krajowych 570 szt. w tym 56 szt. priorytetowych i 514 ekonomicznych,
- zagranicznych 29 szt., w tym 12 sztuk priorytetowych i 17 sztuk ekonomicznych.

Przesyłki zostały oznaczone numeratorem, ostemplowane datownikiem okolicznościowym o treści: „SARNOWA 750 LAT 23.09.2012 RAWICZ 1”, a listy polecone dodatkowo oklejone nalepką polecenia „R”.

Opracowaniem przesyłek filatelistycznych  przeznaczonych do przewozu pocztą balonową zajmowali się pracownicy UP Rawicz 1: naczelnik Eugenia Walczak, kontroler Maria Kempa, asystent Elżbieta Andrzejewska i asystent Maria Ciesielska.

Podczas trwania imprezy, czynne było stoisko pocztowe w godz. od 11:00 do 19:00. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta Rawicz - Sarnowa i okolic. Ponadto,  po odlocie balonu, mieszkańcy pragnęli zakupić pamiątkową kartkę okolicznościową, ostemplowaną datownikiem okolicznościowym.

Image

Image

oraz wspólne zdjęcie organizatorów, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do powstania tej poczty - obsługa balonu - z prawej strony Pilot Roman Bauta i pracownicy UP Rawicz 1.

Image

Po opracowaniu przesyłek, sporządzono odsyłkę listową z kartą. Worek odsyłkowy został przeniesiony przez koordynatora Pana Sławomira Tomków  z  Sekcji Koordynacji Sprzedaży i Sieci w Lesznie Regionu Sieci w Poznaniu w towarzystwie Pani Anny Plewa – Śróda pracownika Regionalnego Działu Filatelistyki i Handlu w Poznaniu oraz pracowników UP Rawicz 1: naczelnika Eugenię Walczak i asystenta Elżbietę Andrzejewską na ulicę Szkolną. Następnie naczelnik Urzędu Pocztowego nr 1 w Rawiczu Eugenia Walczak, odsyłkę listową wydała upoważnionej osobie – pilotowi balonu Panu Romanowi Bauta w celu jej  przewiezienia „Pocztą Balonową” w dniu 23 września 2012 roku.

Przeniesienie ładunku ze stoiska na ulicę Szkolną przez Sławomira Tomków i Annę Plewa - Śróda.

Image

Na zdjęciu Sławomir Tomków,  Elżbieta Andrzejewska i Anna Plewa Śróda na ulicy Szkolnej.

Image

Panie: naczelnik Eugenia Walczak z ładunkiem pocztowym, asystent Elżbieta Andrzejewska i Anna Plewa Śróda.

Image

Przekazywanie ładunku z pocztą balonową przez panią Eugenię Walczak, pilotowi balonu.

Image

Image