Menu Content/Inhalt

Spis treści

                

Jubileusz 750 - lecia nadania Sarnowie 

Praw Miejskich.

 

Z okazji 750-lecia nadania Sarnowie praw miejskich w dniu 21 września 2012 roku w sarnowskim ratuszu odbyła się Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz.

Image

Uroczystego otwarcia dokonał Chór Kurpińskiego odśpiewując hymn państwowy oraz hymn Sarnowy. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządu powiatowego i gminy Rawicz, poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście. Podczas obrad przedstawiono rys historyczny Sarnowy oraz wręczono pamiątkowe statuetki i dyplomy najstarszym mieszkańcom Sarnowy, Sesja zakończyła się odsłonięciem na ścianie Ratusza tablicy upamiętniającej obchody 750-lecia. W tym dniu można było również obejrzeć wystawę pt.: "Sarnowa w reprodukcji na znaczkach i kartach pocztowych" oraz film pt.: "Spacer po Sarnowie".

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 

 

 

 

Kontynuując uroczystość związaną z obchodami "SARNOWA 750 - lecie nadania praw miejskich" - została zorganizowana Poczta Balonowa.

Organizatorami Poczty Balonowej byli:
I. Regionalny Dział Filatelistyki i Handlu w Poznaniu,
II. Region Sieci w Poznaniu,
III. Polski Związek Filatelistów Koło w Rawiczu,
IV. Urząd Gminy Rawicz,
V. Komitet Organizacyjny Jubileuszu.

Regulamin poczty balonowej został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki i Handlu Dział Filatelistyki w dniu 3 sierpnia 2012 roku.

Do przewozu „Pocztą Balonową” zostały dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.

Łącznie do przewozu balonem przygotowano 681 przesyłek, w tym:
przesyłek poleconych w ilości 82 szt., z tego:
- krajowych 76 szt., w tym 14 szt. priorytetowych i 62 szt. ekonomicznych,
- zagranicznych 6 szt., w tym 1 szt. priorytetowa i 5 szt. ekonomicznych,
przesyłek nierejestrowanych w ilości 599 szt., w tym:
- krajowych 570 szt. w tym 56 szt. priorytetowych i 514 ekonomicznych,
- zagranicznych 29 szt., w tym 12 sztuk priorytetowych i 17 sztuk ekonomicznych.

Przesyłki zostały oznaczone numeratorem, ostemplowane datownikiem okolicznościowym o treści: „SARNOWA 750 LAT 23.09.2012 RAWICZ 1”, a listy polecone dodatkowo oklejone nalepką polecenia „R”.

Opracowaniem przesyłek filatelistycznych  przeznaczonych do przewozu pocztą balonową zajmowali się pracownicy UP Rawicz 1: naczelnik Eugenia Walczak, kontroler Maria Kempa, asystent Elżbieta Andrzejewska i asystent Maria Ciesielska.

Podczas trwania imprezy, czynne było stoisko pocztowe w godz. od 11:00 do 19:00. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta Rawicz - Sarnowa i okolic. Ponadto,  po odlocie balonu, mieszkańcy pragnęli zakupić pamiątkową kartkę okolicznościową, ostemplowaną datownikiem okolicznościowym.

Image

Image

oraz wspólne zdjęcie organizatorów, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do powstania tej poczty - obsługa balonu - z prawej strony Pilot Roman Bauta i pracownicy UP Rawicz 1.

Image

Po opracowaniu przesyłek, sporządzono odsyłkę listową z kartą. Worek odsyłkowy został przeniesiony przez koordynatora Pana Sławomira Tomków  z  Sekcji Koordynacji Sprzedaży i Sieci w Lesznie Regionu Sieci w Poznaniu w towarzystwie Pani Anny Plewa – Śróda pracownika Regionalnego Działu Filatelistyki i Handlu w Poznaniu oraz pracowników UP Rawicz 1: naczelnika Eugenię Walczak i asystenta Elżbietę Andrzejewską na ulicę Szkolną. Następnie naczelnik Urzędu Pocztowego nr 1 w Rawiczu Eugenia Walczak, odsyłkę listową wydała upoważnionej osobie – pilotowi balonu Panu Romanowi Bauta w celu jej  przewiezienia „Pocztą Balonową” w dniu 23 września 2012 roku.

Przeniesienie ładunku ze stoiska na ulicę Szkolną przez Sławomira Tomków i Annę Plewa - Śróda.

Image

Na zdjęciu Sławomir Tomków,  Elżbieta Andrzejewska i Anna Plewa Śróda na ulicy Szkolnej.

Image

Panie: naczelnik Eugenia Walczak z ładunkiem pocztowym, asystent Elżbieta Andrzejewska i Anna Plewa Śróda.

Image

Przekazywanie ładunku z pocztą balonową przez panią Eugenię Walczak, pilotowi balonu.

Image

Image


 

 

 

 

Start balonu NEXBAU SP-BER nastąpił o godzinie 18:25 z ulicy Szkolnej Rawicz – Sarnowa. Balon przebył trasę około 5 km i wylądował w miejscowości Słupia Kapitulna o godz. 19:05.

Image

Ładunek pocztowy został przekazany przez upoważnioną osobę – pilota balonu Pana Romana Bauta, Pani Annie Plewa – Śróda pracownikowi Regionalnego Działu Filatelistyki i Handlu w Poznaniu oraz Panu Sławomirowi Tomków Region Sieci Poznań, Sekcji Koordynacji Sprzedaży i Sieci w Lesznie, celem przewiezienia ładunku do Urzędu Pocztowego Poznań 2 przy ulicy Głogowskiej 17.

Image

Image

W placówce pocztowej, czynnej całą dobę, przesyłki podlegały dalszemu opracowywaniu poprzez ostemplowanie datownikiem eksploatacyjnym z nazwą: POZNAŃ 2 o cechach rozpoznawczych JD między dwiema gwiazdkami oraz stemplem informacyjnym o treści: „PRZEWIEZIONO BALONEM BALON: NEXBAU SP-BER PILOT: ROMAN BAUTA”.

Balonowi z przesyłkami poczty towarzyszył drugi balon NEXBAU, który równiez jest własnością Pana Romana Bauta. Jako załogę w tym balonie stanowili Jędrzej Bauta i Jacek Bauta.

Image

Image

Image

Image

Pracownicy UP Poznań 2, przedmiotowe przesyłki opracowywali przez około 8 godzin. Następnie zostały przesłane do adresatów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pan Karol Zawieja inspektor d/s promocji i rozwoju regionalnego w Urzędzie Gminy w Rawiczu jest autorem kartki pocztowej beznominałowej  zwiazanej z rocznicą Sarnowa.  Kartka ta służyła między innymi dla poczty balonowej.

Image

Jednak, jak piszę w każdym niemal artykule, najbardziej cieszą te przesyłki balonowe, które zawierają autograf pilota czy załogi balonu. W tym przypadku nawet więcej, bo kartka zawiera podpisy pracowników Urzędu Pocztowego w Rawiczu, którzy w bardzo dużym stopniu zaangażowani byli w sprawny przebieg poczty balonowej z Panią Naczelnik "na czele". Jestem bardzo wdzięczny Pani Naczelnik i bardzo dziękuję za przeogromny materiał opisowy i fotograficzny. Bez pomocy takich osób nie istniała by ta strona o poczcie balonowej.

Image

Image


 

 

 

 

Przesyłki balonowe:

Przesyłka balonowa nr 0122 polecona priorytetowa na kopercie zwykłej.

Image

Przesyłka balonowa nr 0119 polecona na kopercie zwykłej.

Image

Przesyłka balonowa nr 0129 priorytetowa na kartce okolicznościowej.

Image

Przesyłka balonowa nr 0121 priorytetowa na kopercie zwykłej. 

Image

Przesyłka balonowa nr 0128 na kartce okolicznościowej.

Image

Dwie przesyłki balonowe nr: 0126; 0125; na kopertach zwykłych i na jednej z nich wpisany balon, którym przesyłki zostały przewiezione.

Image

Image