Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

 

Przesyłka balonowa priorytetowa nr 0442 z nalepką na kopercie zwykłej z autografami, zdjęciami członków załogi na tle balonu, który przewiózł przesyłki.

Image

Przesyłka  balonowa nr 0441 na kopercie zwykłej, priorytetowa z inną nalepką.

Image

Przesyłka  balonowa nr 0443 na kartce okolicznościowej, priorytetowa bez nalepki.

Image

Przesyłka balonowa nr 0449 na kopercie zwykłej bez nalepki.

Image

Przesyłka balonowa nr 0446 na kartce okolicznościowej z nalepką.

Image

Przesyłka balonowa nr 0445 na kartce okolicznościowej z inną nalepką.

Image

Przesyłka balonowa nr 0459 z całym arkusikiem na kopercie zwykłej.

Image

Arkusik użyty jako kartka pocztowa nr 0444 przewieziony balonem.

Image

Image