Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

 

Organizatorami poczty balonowej był: Regionalny Dział Filatelistyki i Handlu oraz  Region Sieci w Poznaniu, Leszczyński Klub Balonowy w Lesznie, Koło Miejskie Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie.
Regulamin przewozu poczty balonowej zatwierdzony został przez Centralę Centrum Poczty Wydział Usług Filatelistycznych w dniu 14 czerwca 2012 roku.

Do przewozu „Pocztą Balonową” zostały dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, zarówno opatrzone specjalnymi nalepkami wydanymi przez Koło Miejskie Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie, jak też bez nalepek.

Łącznie przygotowano do przewozu balonem 849 przesyłek, w tym:
- przesyłek poleconych 156 szt., z tego:
- krajowych 152 szt., w tym 32 szt. priorytetowych i 120 szt. ekonomicznych,
- zagranicznych 6 szt., w tym 2 szt. priorytetowych i 4 szt. ekonomicznych;
- przesyłek zwykłych 693 szt., z tego:
- krajowych 595 szt., w tym 143 szt. priorytetowe i 452 szt. ekonomicznych,
- zagranicznych 96 szt., w tym 20 priorytetowe i 76 szt. ekonomicznych.

Przesyłki zostały oznaczone numeratorem, ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem „60 LAT KOŁA MIEJSKIEGO PZF W LESZNIE 07.09.2012 LESZNO 1”, a  listy polecone dodatkowo oklejone nalepką polecenia „R”.

Opracowaniem przesyłek filatelistycznych przeznaczonych do przewozu pocztą specjalną zajmowali się: pracownik Urzędu Pocztowego Leszno 1 asystent Katarzyna Henczak; członkowie Koła Miejskiego Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie: prezes Lech Woźny i skarbnik Tadeusz Posikata; Sławomir Tomków z Regionu Sieci Sekcji Koordynacji Sprzedaży w Lesznie.

Image

Image

Podczas odprawy poczty obecni byli: przedstawiciele Koła Miejskiego PZF w Lesznie: prezes Lech Woźny, sekretarz Janusz Jęsiak, delegacja filatelistów z Suhl/Niemcy oraz pracownicy Poczty Polskiej S.A.: Katarzyny Henczak z UP Leszno1 oraz Izabela Urbaniak i Sławomir Tomków z Regionu Sieci Sekcja Koordynacji Sprzedaży w Lesznie.

Image

Po opracowaniu przesyłek sporządzono odsyłkę listową z kartą, którą naczelnik Urzędu Pocztowego nr 1 w Lesznie Ewa Kożuchowska wydała upoważnionemu członkowi załogi balonu Tadeuszowi Posikata.

Image

Image

Image

Image

Pomimo trudnych warunków atmosferycznych i odwołanych w tym dniu startów załoga balonu MRÓZ pod kierownictwem Bogdana Prawickiego podjęła decyzję o starcie i przewozie poczty balonowej z pilotem Ewa Prawicką-Linke i członkiem załogi Tadeuszem Posikata.

Start balonu SP-BCM „Mróz” nastąpił o godzinie 7.15 z terenu Centrum Konferencji i Rekreacji „Akwawit” w Lesznie. Balon przebył trasę około 11 km i wylądował o 7.55 w powiecie Poniec.

Przewieziony ładunek pocztowy został przekazany przez upoważnionego członka załogi Tadeusza Posikata do Urzędu Pocztowego 64-125 Poniec znajdującego się najbliżej miejsca lądowania balonu.

W placówce pocztowej przesyłki podlegały dalszemu opracowywaniu poprzez ostemplowanie datownikiem eksploatacyjnym z nazwą: PONIEC 07.09.12.11, z inicjałami AF między dwoma gwiazdkami oraz stemplem informacyjnym o treści: „PRZEWIEZIONO BALONEM MRÓZ SP-BCM, pilot Ewa Prawicka–Linke, członek załogi Tadeusz Posikata”.

Image

Przesyłki po opracowaniu zostały przesłane do adresatów zgodnie z obowiązującymi przepisami.