Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

POCZTA   BALONOWA  z  okazji  60-lecia Koła Miejskiego Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie.

 

 

7 września 2012 roku odbyły się uroczystości związane z obchodami 60-lecia istnienia Koła Miejskiego nr 1 PZF w Lesznie. Impreza podzielona była na dwie części. W części pierwszej, zorganizowanej w Muzeum Okręgowym w Lesznie obecny Prezes Koła, p. Lech Woźny, przedstawił pokrótce zgromadzonym gościom historię znaczka pocztowego oraz filatelistyki w ujęciu światowym oraz lokalnym. Następnie można było zwiedzić pokaz filatelistyczny oparty o zbiory członków Koła. Warto podkreślić, że w bogatej historii Koła nie brakowało wybitnych wystawców, nagradzanych na wystawach w kraju i zagranicą.

Image

Image

Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku miejskiego Ratusza. Z gratulacjami i podziękowaniami za dotychczasową działalność oraz oczywiście życzeniami dalszej wystąpili m.in. przedstawiciele władz miasta, Prezes Honorowy PZF prof. dr hab. Ludwik Malendowicz, Prezes Okręgu Wielkopolskiego PZF p. Bogumił Ciesielski, przedstawiciele partnerskiego koła filatelistów z Suhl w Niemczech, reprezentanci Aeroklubu i Szkoły Szybowcowej w Lesznie.

Image

Image

Image

Image

Następnie zaproszeni goście udali się na część bankietową, w trakcie której otrzymali filatelistyczne upominki, m.in. przesyłkę okolicznościowej poczty balonowej przewiezionej tego dnia balonem MRÓZ SP-BCM z Leszna do Ponieca pilotowanym przez Ewę Prawicką-Linke z członkiem załogi Tadeuszem Posikatą.

Image

Image


 

 

 

 

Organizatorami poczty balonowej był: Regionalny Dział Filatelistyki i Handlu oraz  Region Sieci w Poznaniu, Leszczyński Klub Balonowy w Lesznie, Koło Miejskie Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie.
Regulamin przewozu poczty balonowej zatwierdzony został przez Centralę Centrum Poczty Wydział Usług Filatelistycznych w dniu 14 czerwca 2012 roku.

Do przewozu „Pocztą Balonową” zostały dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, zarówno opatrzone specjalnymi nalepkami wydanymi przez Koło Miejskie Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie, jak też bez nalepek.

Łącznie przygotowano do przewozu balonem 849 przesyłek, w tym:
- przesyłek poleconych 156 szt., z tego:
- krajowych 152 szt., w tym 32 szt. priorytetowych i 120 szt. ekonomicznych,
- zagranicznych 6 szt., w tym 2 szt. priorytetowych i 4 szt. ekonomicznych;
- przesyłek zwykłych 693 szt., z tego:
- krajowych 595 szt., w tym 143 szt. priorytetowe i 452 szt. ekonomicznych,
- zagranicznych 96 szt., w tym 20 priorytetowe i 76 szt. ekonomicznych.

Przesyłki zostały oznaczone numeratorem, ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem „60 LAT KOŁA MIEJSKIEGO PZF W LESZNIE 07.09.2012 LESZNO 1”, a  listy polecone dodatkowo oklejone nalepką polecenia „R”.

Opracowaniem przesyłek filatelistycznych przeznaczonych do przewozu pocztą specjalną zajmowali się: pracownik Urzędu Pocztowego Leszno 1 asystent Katarzyna Henczak; członkowie Koła Miejskiego Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie: prezes Lech Woźny i skarbnik Tadeusz Posikata; Sławomir Tomków z Regionu Sieci Sekcji Koordynacji Sprzedaży w Lesznie.

Image

Image

Podczas odprawy poczty obecni byli: przedstawiciele Koła Miejskiego PZF w Lesznie: prezes Lech Woźny, sekretarz Janusz Jęsiak, delegacja filatelistów z Suhl/Niemcy oraz pracownicy Poczty Polskiej S.A.: Katarzyny Henczak z UP Leszno1 oraz Izabela Urbaniak i Sławomir Tomków z Regionu Sieci Sekcja Koordynacji Sprzedaży w Lesznie.

Image

Po opracowaniu przesyłek sporządzono odsyłkę listową z kartą, którą naczelnik Urzędu Pocztowego nr 1 w Lesznie Ewa Kożuchowska wydała upoważnionemu członkowi załogi balonu Tadeuszowi Posikata.

Image

Image

Image

Image

Pomimo trudnych warunków atmosferycznych i odwołanych w tym dniu startów załoga balonu MRÓZ pod kierownictwem Bogdana Prawickiego podjęła decyzję o starcie i przewozie poczty balonowej z pilotem Ewa Prawicką-Linke i członkiem załogi Tadeuszem Posikata.

Start balonu SP-BCM „Mróz” nastąpił o godzinie 7.15 z terenu Centrum Konferencji i Rekreacji „Akwawit” w Lesznie. Balon przebył trasę około 11 km i wylądował o 7.55 w powiecie Poniec.

Przewieziony ładunek pocztowy został przekazany przez upoważnionego członka załogi Tadeusza Posikata do Urzędu Pocztowego 64-125 Poniec znajdującego się najbliżej miejsca lądowania balonu.

W placówce pocztowej przesyłki podlegały dalszemu opracowywaniu poprzez ostemplowanie datownikiem eksploatacyjnym z nazwą: PONIEC 07.09.12.11, z inicjałami AF między dwoma gwiazdkami oraz stemplem informacyjnym o treści: „PRZEWIEZIONO BALONEM MRÓZ SP-BCM, pilot Ewa Prawicka–Linke, członek załogi Tadeusz Posikata”.

Image

Przesyłki po opracowaniu zostały przesłane do adresatów zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 

 

 

 

Wydawnictwa okolicznościowe wydane przez Koło Miejskie PZF w Lesznie i Pocztę Polską S.A.:
1. Nalepka okolicznościowa „POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW 60. lecie Koła PZF w Lesznie POCZTA BALONOWA – Leszno, 7 września 2012” wydane w arkusikach po 4 szt., w nakładzie 1200 sztuk. Arkusz zawiera 2 nalepki z wizerunkiem  balonu SP-BZB Poznań z 15.06.1958 roku oraz 2 nalepki z wizerunkiem balonu Mróz na tle leszczyńskiego Ratusza. Nalepki przygotowane wg projektu: Lecha Woźnego opracowanie graficzne Agaty Borowiec.

Image

2. Karnet okolicznościowy w nakładzie 30 sztuk, zawierający wszystkie walory związane z pocztą balonową.

ImageImage

ImageImage

3. Znaczek personalizowany w nakładzie 72 sztuk wydany w 9 arkuszach. Zamówiony przez Koło Miejskie Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie.

Image

4. Okolicznościowa koperta beznominałowa wydana w nakładzie 400 szt. Projekt koperty przygotował Lech Woźny.
Na kopercie umieszczono napisy: „POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW 60. lecie Koła PZF w Lesznie; POCZTA BALONOWA; 7.09.2012” oraz  wizerunek balonu Mróz na tle leszczyńskiego rynku i logo PZF.

Image

5. Okolicznościowa kartka beznominałowa wydana w nakładzie 1000 sztuk. Projekt kartki przygotował Lech Woźny
Na karcie umieszczono napisy: „POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW 60. lecie Koła PZF w Lesznie; POCZTA BALONOWA; 15.06.1958” oraz wizerunek balonu SP-BZB Poznań i logo miasta Leszna.

Image

Autorem projektu datownika okolicznościowego jest Sławomir Tomków i Lech Woźny. Datownik przedstawia napis: „60 LAT KOŁA MIEJSKIEGO PZF W LESZNIE 07.09.2012 LESZNO 1 l.w s.t”

Przesyłki pocztowe przewiezione balonem:

Przesyłka balonowa nr 0456 polecona priorytetowa na kopercie zwykłej z nalepką.

Image

Przesyłka balonowa nr 0455 polecona priorytetowa na kopercie zwykłej z inną nalepką.

Image

Przesyłka balonowa nr 0453 polecona priorytetowa na kopercie okolicznościowej bez nalepki.

Image

Przesyłka balonowa nr 0457 polecona na kopercie zwykłej z nalepką.

Image

Przesyłka balonowa nr 0458 polecona na kopercie zwykłej z inną nalepką.

Image

Przesyłka balonowa nr 0452 polecona na kopercie okolicznościowej bez nalepki.

Image

Przesyłka balonowa nr 0454  na kopercie okolicznościowej bez nalepki.

34

 

 


 

 

 

 

Przesyłka balonowa priorytetowa nr 0442 z nalepką na kopercie zwykłej z autografami, zdjęciami członków załogi na tle balonu, który przewiózł przesyłki.

Image

Przesyłka  balonowa nr 0441 na kopercie zwykłej, priorytetowa z inną nalepką.

Image

Przesyłka  balonowa nr 0443 na kartce okolicznościowej, priorytetowa bez nalepki.

Image

Przesyłka balonowa nr 0449 na kopercie zwykłej bez nalepki.

Image

Przesyłka balonowa nr 0446 na kartce okolicznościowej z nalepką.

Image

Przesyłka balonowa nr 0445 na kartce okolicznościowej z inną nalepką.

Image

Przesyłka balonowa nr 0459 z całym arkusikiem na kopercie zwykłej.

Image

Arkusik użyty jako kartka pocztowa nr 0444 przewieziony balonem.

Image

Image