Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

 

 

 

Najbardziej cieszą przesyłki, które otrzymuję z autografami pilotów balonowych oraz członków załogi.

Image 

Image

Przesyłka polecona priorytetowa na kopercie.

Image 

Przesyłka polecona na kopercie.

Image

Przesyłki zwykłe na kopertach.

Image

Image

Przesyłka priorytetowa zwykła na kartce okolicznościowej wydanej z okazji jubileuszu.

Image

Przesyłka zwykła na kartce okolicznościowej wydanej z okazji jubileuszu.

Image 

Na kopertach wpisałem patronów Diecezji tarnowskiej. Koperty zostały przewiezione balonem i komplet umieszczam poniżej. Patron drugorzędny: Święty Benedykt, Męczennik.

Image 

Patron drugorzędny diecezji: Święty Andrzej Świerad, Wyznawca.

Image

Pierwszorzędny patron diecezji: Święty Stanisław Szczepanowski, Biskup i Męczennik.

Image

Pierwszorzędna patronka diecezji: Najświętsza Maryja Panna w tajemnicy Narodzenia.

Image

Drugorzędna patronka diecezji: Święta Kinga, Dziewica.

Image

Koperta zbiorcza, którą otrzymałem wraz z przesyłkami a która to również została transportowana balonem.

Image