Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

 

 

 

Poczta balonowa w Tarnowie była jednym z programów, który towarzyszył ważnym rocznicom w 2011 roku.


Rada Miejska ogłosiła rok 2011 rokiem Hetmana Jana Tarnowskiego, przypadają w nim dwie bardzo ważne rocznice. W bieżącym roku mija 450 lat od śmierci hetmana oraz 480 lat od bitwy pod Obertynem, podczas której zwyciężył on nad wojskami Wołochów.


Ma Tarnów powody, aby szczególnie wspominać jednego z najwybitniejszych przedstawicieli rodu Leliwitów. Jan Tarnowski, hetman Wielki Koronny choć postury niewielkiej był na swe czasy postacią wybitną i wielką, a zarazem właścicielem i gospodarzem swego rodowego miasta nader sprawnym. Jemu Tarnów zawdzięcza przeobrażenie z drewnianego grodu na „murowane” miasto, a zarazem uregulowanie przepisów wewnętrznych i przywilejów. Znamienne, że za jego sprawą pierwszą w Tarnowie książkę wydrukowano w roku 1558. Jakże by inaczej – były to rady dotyczące sztuki wojennej .


Uroczystości zostały zainaugurowane Słodkimi Urodzinami Miasta, odbył się też wykład poświęcony Hetmanowi, wręczono statuetki „Ambasadora Tarnowa”, wyróżniono dziennikarzy Tarnowskimi Wenami.


W lipcu, w ramach głównych obchodów, podczas Dni Tarnowa, odbyło się spotkanie miast z Leliwą w herbie oraz rodzin Tarnowskich (m.in. imprezy plenerowe i klubowe, koncerty, wystawy, wydarzenia sportowe), jak również Jarmark Galicyjski.


Sierpień to 480. rocznica bitwy pod Obertynem, tarnowska młodzież, delegacje samorządu i organizacji pozarządowych dokonali wmurowania tablicy pamiątkowej w tamtejszym kościele. Zaprezentowana został również wystawa plenerowa o rodzie Tarnowskich, podczas uroczystości kolportowana była jednodniówka „Wiadomości Tarnowskie”.


Na tarnowskim Rynku prezentowały się bractwa rycerskie, uczennice szkoły Szczepanika zademonstrowały odtworzone misternie stroje z epoki, a przedszkolaki przygotowały specjalny program artystyczny poświęcony Janowi Tarnowskiemu.

Image 

Image 

Image 

21 sierpnia 2011 r. w Obertynie na Ukrainie odbyły się obchody 480. rocznicy bitwy pod Obertynem, które obok uroczyście obchodzonej w Tarnowie – 16 maja br. 450. rocznicy śmierci hetmana Jana Tarnowskiego, były centralnymi uroczystościami „Roku Hetmana Jana Tarnowskiego”.


Obchody victorii obertyńskiej zostały zorganizowane przez Starostę Tarnowskiego i Prezydenta Miasta Tarnowa, przy współpracy z władzami samorządowymi na Ukrainie oraz polską społecznością Obertyna, skupioną przy parafii św. Piotra i Pawła oraz w Towarzystwie Kultury Polskiej. Obchodom rocznicowym patronował Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Konsul Polski we Lwowie.


Na wzgórzu obertyńskim odbyła się oficjalna część uroczystości. Ich preludium było odegranie hymnów państwowych Polski i Ukrainy.


Najważniejszym momentem ceremonii było odsłonięcie okolicznościowej tablicy, upamiętniającej zwycięstwo Jana Tarnowskiego pod Obertynem, ufundowanej przez miasto Tarnów i powiat tarnowski, a wykonanej według projektu tuchowskiej artystki Ewy Fleszar.

Image

Chociaż swoje przesyłki balonowe będę prezentował w dalszej kolejności ale jedną z nich, właśnie z wpisaną w nią tablicę upamiętniającą największy triumf hetmana Jana Tarnowskiego, zwycięską bitwę pod Obertynem w 1531 roku przedstawię tutaj.


Myślę, że mogę tu wyrazić tylko swoją opinię na temat krzyża, a właściwie tablicy umieszczonej na Nim. To jest wzniosły cel i zaszczytna idea i może to efektownie wygląda, ale krzyż nie służy do umieszczania na nim żadnych napisów, tablic i przedmiotów, rzeczy czy innych symboli. Na krzyżu umieszczone mogą być suplikacje: „O Jezu nasz miłosierdzia”, „Przez krzyż i mękę Twoją oddal od nas karę srogą!”, „Na uproszenie u Pana Boga łaski”, „Jezu, ufam Tobie” i podobne oraz postać Pana Jezusa „męża pełnego boleści" - oto obraz jaki mamy zwykle przed oczyma mówiąc o krzyżu. Krzyż Pana Chrystusa jest drzewem życia, a dokonane na nim misterium w przedziwny i paradoksalny sposób przez śmierć przyniosło nam życie. I tak należy chyba to pojmować, a umieszczanie na krzyżu innych motywów odsuwa znaczenie krzyża na dalszy plan.

Image

Inną bardzo ważną rocznicą jubileuszową jest w 2011 roku Rok Diecezji Tarnowskiej w 225-lecie jej powstania.


Jubileusz rozpoczęło zawierzenie Kościoła Tarnowskiego Świętej Bożej Rodzicielce Maryi przez biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca. Uroczystość ta odbyła się 1 stycznia 2011 r. w Bazylice Katedralnej, podobne miały miejsce we wszystkich parafiach diecezji tarnowskiej.


Cały 2011 Rok Jubileuszowy będzie obfitował w liczne wydarzenia.


W uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 8 września odbyły się główne obchody 225. rocznicy powstania diecezji tarnowskiej. Okolicznościowej Mszy św. z tej okazji o godz. 12.00 w Bazylice Katedralnej przewodniczył abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.


Podczas Mszy św. biskup tarnowski wręczył relikwie bł. Jana Pawła II przedstawicielom bazylik - bocheńskiej i tarnowskiej oraz parafiom w Lipnicy Murowanej, Limanowej, Borkach, Szczepanowie i bł. Karoliny w Tarnowie, a także diecezjalnemu Wyższemu Seminarium Duchownemu.


W uroczystościach wzięło udział 10 biskupów, 160 kapłanów, posłowie, senatorowie, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych i stowarzyszeń katolickich z całej Diecezji Tarnowskiej. Abp Michalik w swej homilii podkreślił rolę Tarnowa w polskim Kościele:

– Cieszę się, że diecezja tarnowska swoim spojrzeniem na sprawy Ojczyzny i Kościoła, ubogaca innych. Parafii jest ponad 400, największe seminarium w Polsce, najstarsze muzeum się tutaj mieści. Wasza diecezja podejmuje dużo inicjatyw misyjnych i dla duszpasterstwa polonijnego. Wielki hołd złożył Wam papież Benedykt XVI w swoim liście. Mówi, że diecezja Wasza to ziemia świętych i błogosławionych, miejsce, gdzie dominuje żywa wiara i zdrowa pobożność. Jest to wielkie uznanie dla tarnowskiego Kościoła. Tutaj rodziny są wierne tradycji. Warto to zachować, jeśli chce się odpowiedzieć na trudne wyzwania, które są i przyjdą.

Image 

Image 

Image