Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

 

 

 

Przesyłka balonowa nr 0710 na kartce okolicznościowej bez nalepki.

Image

Przesyłka balonowa nr 0711 na kartce okolicznościowej z nalepką.

Image

Przesyłka balonowa nr 0722 priorytetowa na kartce okolicznościowej z nalepką.

Image

Przesyłka balonowa nr 0721 priorytetowa na kartce okolicznościowej bez nalepki.

Image

Przesyłka balonowa nr 0539 na kopercie zwykłej bez nalepki mojego wykonania, ze zdjęciami członków załogi wpisanych na tle balonu, który przewiózł przesyłki oraz autografy pilota i członka załogi.

Image

Przesyłka balonowa nr 0720 na kopercie zwykłej z parką nalepek, ze zdjęciami członków załogi na tle balonu, który przewiózł przesyłki.

Image

Przesyłka  balonowa nr 0723 na kopercie okolicznościowej, priorytetowa bez nalepki.

Image

Przesyłka balonowa priorytetowa nr 0729 z inną parką nalepek w układzie pionowym na kopercie zwykłej z autografami, zdjęciami członków załogi na tle balonu, który przewiózł przesyłki.

Image

Przesyłka balonowa nr 0724 polecona na kopercie okolicznościowej z nalepką.

Image

Przesyłka balonowa nr 0725 polecona na kopercie okolicznościowej bez nalepki.

Image

Przesyłka balonowa nr 0726 polecona priorytetowa na kopercie okolicznościowej bez nalepki.

Image

Przesyłka balonowa nr 0706 polecona priorytetowa z całym arkusikiem na kopercie.

Image

Arkusik użyty jako kartka pocztowa nr 0707 przewieziony balonem.

Image

Image