Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

 

 

 

Mimo nienajlepszej pogody leszczyńskim filatelistom udało się zorganizować kolejną edycję Poczty Balonowej. Ponad 900 przesyłek poleciało balonem pilotowanym przez Ewę Prawicką - Linke z Henrykowa do Osiecznej. Stamtąd zostały rozesłane po całym świecie.

Leszczyńskie Koło Związku Filatelistów już od lat specjalizuje się w poczcie specjalnej – regularnie organizuje przewożenie przesyłek szybowcami, balonami a nawet sterowcem. W tym roku, przy okazji XX Pucharu Leszna i Mistrzostw Polski zorganizowano 8. 09. 2011 r. kolejną edycję Poczty Balonowej – w okienku filatelistycznym można było nabyć specjalne koperty i kartki pocztowe, które miłośnicy walorów pocztowych szczególnie cenią.  Mimo tego, że plany baloniarzy pokrzyżowała pogoda, to załoga balonu "Mróz" zdecydowała się na lot. - W koszu jego balonu znalazł się worek z pocztą. Było w nim 916 przesyłek adresowanych do różnych krajów świata – mówi członek załogi, Lech Woźny, prezes leszczyńskich filatelistów.
 
Balon "Mróz" wystartował spod lasu nieopodal Henrykowa i przeleciał pod Osiecznę. Nad organizacją lotu czuwał Bogdan Prawicki. Listy zostały dostarczone do tamtejszej poczty; po ostemplowaniu wyruszyły w dalszą drogę już konwencjonalnymi sposobami.

Image

Nie była to pierwsza poczta balonowa w tym roku, chociaż oficjalna to pierwsza. Harcerze z XIX Lotniczej im. Żwirki i Wigury uczcili 80-lecie swojego szczepu Pocztą Balonową. 28 przesyłek zostało przewiezionych z tej okazji balonem w dniu 17. 05. 2011 roku pilotowanym przez Eryka Czarkowskiego i towarzyszącemu mu członkowi załogi Czesława Przybytka. Chociaż nie była to oficjalna poczta balonowa, ale wspomnieć o niej należy, gdyż harcerze już kilkakrotnie udowodnili swoje zaangażowanie w przygotowywaniu tych poczt i to z bardzo dobrym skutkiem. Jedną z takich kartek przewiezionych w tej nieoficjalnej poczcie balonowej otrzymałem (bardzo dziękuję) i poniżej ją przedstawiam wraz z kilkoma ujęciami zdjęć z tej poczty.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 


 

 

 

 

 

 

Wracając do poczty leszczyńskiej to regulamin przewozu poczty balonowej zatwierdzony został przez Centralę Centrum Poczty Wydział Usług Filatelistycznych w dniu 1 lipca 2011 roku.

Do przewozu „Pocztą Balonową” zostały dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, zwykłe i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, zarówno opatrzone specjalnymi nalepkami wydanymi przez Komitet Organizacyjny, jak też bez tych nalepek.

Organizatorami "Poczty Balonowej" byli: Leszczyński Klub Balonowy, Aeroklub Leszczyński, Centralna Szkoła Szybowcowa w Lesznie, Koło Miejskie Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie oraz Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Lesznie.

Łącznie przygotowano do przewozu balonem 916 przesyłek, w tym:
przesyłek poleconych 263 szt., z tego:
krajowych 247 szt., w tym 56 szt.  priorytetowych i 191 szt. ekonomicznych;
zagranicznych 16 szt., w tym 9 szt.  priorytetowych i 7 szt. ekonomicznych;
przesyłek zwykłych 653 szt., z tego:
krajowych 544 szt., w tym 84 szt. priorytetowe i 460 szt. ekonomicznych;
zagranicznych 109 szt., w tym 33 priorytetowe i 76 szt. ekonomicznych;

Przesyłki zostały ponumerowane, ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem „XX Balonowy Puchar Leszna – 07-11.09.2011 – POCZTA BALONOWA – 08.09.2011 LESZNO 1”, a listy polecone dodatkowo oklejone okolicznościową podlepką nalepki R z hasłem „64-100 Leszno 1 POCZTA BALONOWA”. Datownik okolicznościowy zawiera makietę balonu z inicjałami autora pomysłu "s.t." - "Sławomir Tomków" oraz herb Leszna.

Image

Image

Po opracowaniu przesyłek sporządzono odsyłkę listową z kartą, którą naczelnik Urzędu Pocztowego nr 1 w Lesznie Ewa Kożuchowska w obecności dyrektora Centrum Poczty Oddziału Rejonowego w Lesznie Izabeli Urbaniak wydała upoważnionemu pilotowi balonu Ewie Prawickiej-Linke.

Image

Image

Image

 


 

 

 

 

 

 

Pomimo trudnych warunków atmosferycznych i odwołanych w tym dniu zawodów, załoga balonu MRÓZ pod kierownictwem Bogdana Prawickiego podjęła decyzję o starcie i przewozie poczty balonowej z pilotem Ewą Prawicką-Linke i członkiem załogi Lechem Woźnym prezesem Koła Miejskiego PZF w Lesznie.

Start balonu SP-BCM „Mróz” nastąpił o godzinie 10.45  spod lasu w okolicach Henrykowa i Strzyżewic.
Przewieziony ładunek pocztowy do miejscowości Kąkolewo poczta Osieczna o godzinie 11.50, gdzie balon wylądował, został przekazany przez upoważnionego pilota balonu Ewę Prawicką-Linke do najbliższej miejsca lądowania balonu placówki pocztowej, którą był Urząd Pocztowy 64-113 Osieczna. Balon przeleciał około 8 km.
    
W placówce pocztowej przesyłki podlegały dalszemu opracowywaniu poprzez ostemplowanie datownikiem eksploatacyjnym z nazwą: OSIECZNA k. LESZNA 08.09.11.14, z inicjałami AE między dwoma gwiazdkami oraz stemplem informacyjnym o treści: „PRZEWIEZIONO BALONEM SP-BCM „Mróz”, pilot: Ewa Prawicka–Linke, członek załogi: Lech Woźny”.

Przesyłki po opracowaniu zostały przesłane do adresatów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydawnictwa okolicznościowe wydane przez Koło Miejskie PZF w Lesznie i Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Lesznie:

1. Nalepka okolicznościowa z widokiem ratusza miasta Leszna oraz holenderskiego miasta partnerskiego Deurne. Nalepki wydane w arkusikach po 4 szt., w nakładzie 2000 szt. przygotowane wg projektu Lecha Woźnego, opracowanie graficzne Agata Borowiec.

Image

2. Okolicznościowa podlepka do nalepki R wydana w ilości 500 szt. z hasłem „64-100 Leszno 1 POCZTA BALONOWA” i rysunkiem przedstawiającym herb miasta Leszna i balony. Na pustym polu umieszczano nalepkę polecenia „R” z kodem kreskowym.
Projekt podlepki przygotował Sławomir Tomków.

Image

3. Okolicznościowa koperta beznominałowa wydana w nakładzie 500 szt. Projekt koperty przygotował Lech Woźny, opracowanie graficzne Agata Borowiec.

Na kopercie umieszczono widok ratusza miasta Leszna i napis „Leszno, miasto partnerskie Deurne” oraz ratusz miasta Deurne w Holandii z napisem „Deurne, miasto partnerskie Leszno”

Image

4. Okolicznościowa kartka beznominałowa wydana w nakładzie 2000 szt. Projekt kartki przygotował Lech Woźny, opracowanie graficzne Agata Borowiec.

Image

Na karcie umieszczono widok ratusza miasta Leszna i napisy „Leszno, miasto partnerskie Deurne” oraz ratusz miasta Deurne w Holandii z napisem „Deurne, miasto partnerskie Leszno”.

Opracowaniem przesyłek filatelistycznych przeznaczonych do przewozu pocztą specjalną zajmowali się: pracownicy Urzędu Pocztowego Leszno 1 asystent Katarzyna Henczak i naczelnik Ewa Kożuchowska; członkowie Koła Miejskiego Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie: prezes Lech Woźny i skarbnik Tadeusz Posikata; Kierownik Działu Sprzedaży Usług Pocztowych i Detalicznych Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Lesznie Sławomir Tomków.

Image

Image

Na specjalnie zorganizowanym stoisku filatelistycznym w dniu 7 września 2011 roku na terenie Centrum Konferencyjno Rekreacyjnego „Akwawit” w Lesznie podczas odprawy generalnej można było nabyć walory filatelistyczne wydane z okazji poczty balonowej i przekazać przesyłki do przewozu pocztą specjalną.

Obsługą stoiska filatelistycznego zajmowali się: filatelista Tadeusz Posikata oraz pracownik Poczty Polskiej S.A. Sławomir Tomków przy współpracy prezesa Koła Miejskiego PZF  Lecha Woźnego.

Image

 


 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 


 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 


 

 

 

 

 

 

Przesyłka balonowa nr 0710 na kartce okolicznościowej bez nalepki.

Image

Przesyłka balonowa nr 0711 na kartce okolicznościowej z nalepką.

Image

Przesyłka balonowa nr 0722 priorytetowa na kartce okolicznościowej z nalepką.

Image

Przesyłka balonowa nr 0721 priorytetowa na kartce okolicznościowej bez nalepki.

Image

Przesyłka balonowa nr 0539 na kopercie zwykłej bez nalepki mojego wykonania, ze zdjęciami członków załogi wpisanych na tle balonu, który przewiózł przesyłki oraz autografy pilota i członka załogi.

Image

Przesyłka balonowa nr 0720 na kopercie zwykłej z parką nalepek, ze zdjęciami członków załogi na tle balonu, który przewiózł przesyłki.

Image

Przesyłka  balonowa nr 0723 na kopercie okolicznościowej, priorytetowa bez nalepki.

Image

Przesyłka balonowa priorytetowa nr 0729 z inną parką nalepek w układzie pionowym na kopercie zwykłej z autografami, zdjęciami członków załogi na tle balonu, który przewiózł przesyłki.

Image

Przesyłka balonowa nr 0724 polecona na kopercie okolicznościowej z nalepką.

Image

Przesyłka balonowa nr 0725 polecona na kopercie okolicznościowej bez nalepki.

Image

Przesyłka balonowa nr 0726 polecona priorytetowa na kopercie okolicznościowej bez nalepki.

Image

Przesyłka balonowa nr 0706 polecona priorytetowa z całym arkusikiem na kopercie.

Image

Arkusik użyty jako kartka pocztowa nr 0707 przewieziony balonem.

Image

Image

 


 

 

 

 

 

 

Przesyłka balonowa nr 0709 na kartce okolicznosciowej z nalepką.

 

27

 

Przesyłka balonowa nr 0727 na kopercie okolicznościowej bez nalepki.

 

23