Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

 

 

Przesyłka balonowa nr 0578 na kartce okolicznościowej bez nalepki.

 

Image

Przesyłka balonowa priorytetowa nr 0579 na kartce okolicznościowej z nalepką.

Image

Przesyłka balonowa zwykła nr 0011 na kartce okolicznościowej z nalepką, z autografami członków załogi.

Image

Przesyłka balonowa zwykła 0576 na kopercie okolicznościowej z nalepką.

Image

Przesyłka balonowa priorytetowa 0575 na kopercie okolicznościowej z nalepką.

Image

Przesyłka balonowa polecona 0570 na kopercie okolicznościowej z nalepką.

Image

Przesyłka balonowa zwykła 0574 na kopercie okolicznościowej bez nalepki.

Image

Moje prywatne trzy koperty, które zostały przewiezione balonem.

Image 

Image 

Image

Cały arkusik na przesyłce balonowej nr 0580 poleconej, priorytetowej.

Image

I tu powinien być pokazany Pierwszy polski znaczek - Polska nr 1, ale pomyślałem, że numizmat z tym znaczkiem, ze stemplem lustrzanym w czystym srebrze wykonany, nie ujmie jakości i wartości artykułu. Załączony do numizmatu certyfikat jest gwarancją autentyczności, jakości i satysfakcji.

Pierwszy polski znaczek pocztowy wprowadzono do obiegu 1 stycznia 1860 r. Wydany przez Komisję Rządową Przychodów i Skarbu Królestwa Polskiego za zezwoleniem ówczesnego namiestnika księcia Gorczakowa ale bez porozumienia z władzami carskimi w Petersburgu. Dopiero po wydaniu został on zaakceptowany cyrkularzem z dnia 4/16 marca 1860 roku przez Główny Zarząd Pocztowy. Znaczek był w obiegu ponad 5 lat i był drukowany na wielu rodzajach papieru oraz przy użyciu wielu gatunków farb w kilku nakładach. Klisze do drukowania sposobem typograficznym wykonał na polecenie Komisji Rządowej Przychodu i Skarbu Królestwa Polskiego grawer Banku Polskiego Henryk Majer w roku 1859. Druk znaczka powierzono zakładowi rządowemu tzw. Fabryce Stempla z siedzibą w Warszawie. Znaczki drukowano w arkuszach po 100 sztuk tworzących 4 bloki po 25 znaczków każdy. Bloki rozdzielono marginesem o szerokości 8-9 mm, a odstęp między znaczkami wynosił 2 mm. Ząbkowanie znaczka ramowe 11 i 1/2 - 12 i 3/4, powstałe w wyniku używania kiepskiej jakości maszyny dziurkującej.

1

2