Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

 

 

Bardzo miłą niespodziankę sprawili nam aerofilatelistom organizatorzy leszczyńscy, którzy w dniu 1 stycznia 2010 roku w pięknej zimowej scenerii zorganizowali w Lesznie POCZTĘ  BALONOWĄ upamiętniającą  150 rocznicę wprowadzenia do obrotu pierwszego polskiego znaczka pocztowego.

Taka noworoczna poczta została w Polsce po raz pierwszy przewieziona balonem i jak widać nie tylko w miesiącach letnich można kontynuować tak wspaniałą tradycję, jaką jest przewóz poczty balonem. Także w imieniu wszystkich aerofilatelistów składam wielkie dzięki organizatorom tej poczty balonowej, a której to byli: Komitet Organizacyjny, Aeroklub Leszczyński, Oddział Rejonowy Centrum Poczty w Lesznie oraz Koło Miejskie PZF w Lesznie.

Regulamin przewozu poczty balonowej zatwierdzony został przez Centralę Centrum Poczty Wydział Usług Filatelistycznych w dniu 16 listopada 2009 roku.
Do przewozu „Pocztą Balonową” zostały dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, zwykłe i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, zarówno opatrzone specjalnymi nalepkami wydanymi przez Komitet Organizacyjny, jak też bez tych nalepek.

Lot nie był łatwy – najpierw na start nie pozwalała pogoda, potem załoga zmagała się opornym palnikiem, wreszcie Pani Ewie Prawickiej złamały się okulary. I  to wyczerpało już zapas pecha na jeden dzień.
Ekipa balonu „Mróz” z Ewą Prawicką-Linke na czele, filateliści i pracownicy Poczty Polskiej już od południa czekali pod halą Trapez na wyklarowanie się warunków. Te się jednak wyklarować nie chciały. Cały czas padał śnieg. Śnieg to dla nas jak deszcz, nie można latać – mówiła Prawicka – poza tym jest bardzo niska podstawa chmur, na poziomie 150 metrów.
    Po 13.00 już właściwie zrezygnowano z lotu, filateliści z baloniarzami umówili się na niedzielę. Jednak po kilku minutach pani pilot zdecydowała, że jednak wystartuje. Przestało padać i się przejaśnia – powiedziała, choć przyznała, że jeszcze w takich warunkach nie latała. Rozwijanie powłoki sprawiło, że pod Trapez przyszło wielu spacerowiczów. Kiedy balon był już do połowy napełniony okazało się, że jeden z palników nierówno pracuje. Usterkę spowodował zapewne śnieg, ponieważ po chwili udało się ją usunąć.

Łącznie przygotowano do przewozu balonem 860 przesyłek, w tym:
- przesyłek poleconych 241 szt., z tego:
- krajowych 233 szt., w których 28 szt. było priorytetowych i 205 szt. ekonomicznych,
- zagranicznych 8 szt., w których 3 szt. były priorytetowe i 5 szt. ekonomicznych;
- przesyłek zwykłych 619 szt., z tego:
- krajowych 537 szt., w których 48 szt. było priorytetowych i 489 ekonomicznych,
- zagranicznych 82 szt., w których 25 było priorytetowych i 57 ekonomicznych.

Przesyłki zostały ponumerowane, ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem „150 lat pierwszego polskiego znaczka pocztowego 01.01.2010 Leszno 1”, a listy polecone dodatkowo oklejone okolicznościową podlepką nalepki R.


Image


Po opracowaniu przesyłek sporządzono odsyłkę listową z kartą, którą pracownicy Urzędu Pocztowego nr 1 w Lesznie naczelnik Ewa Kożuchowska oraz asystent Katarzyna Henczak wydały członkowi załogi balonu Lechowi Woźnemu.
Pan Lech Woźny otrzymał upoważnienie do czynnego udziału w Poczcie Balonowej. Dokument ten uprawniał do odbioru ładunku pocztowego zawierającego przesyłki filatelistyczne celem przewiezienia pocztą specjalną oraz do przekazania pracownikom najbliższego czynnego urzędu pocztowego.

Image

Image 

Start balonu SP-BCM „Mróz” pilotowany przez Ewę Prawicką - Linkę z członkiem załogi na pokładzie Lechem Woźnym nastąpił o godzinie 13.46 z terenu przy Hali Trapez w Lesznie w kierunku południowym.

Odprawa poczty specjalnej odbyła się w obecności filatelistów Koła Miejskiego PZF w Lesznie z prezesem Edmundem Jankowskim, prezesa Koła Miejskiego PZF w Śremie pana Włodzimierza Bobrowskiego, przedstawiciela Oddziału Rejonowego Centrum Poczty w Lesznie pana Sławomira Tomków, mediów regionalnych i lokalnych oraz licznie zgromadzonej publiczności.

Opracowywaniem przesyłek filatelistycznych przeznaczonych do przewozu pocztą specjalną zajmowali się: Katarzyna Henczak, Lech Woźny, Sławomir Tomków, Katarzyna Wojtyniak- pracownik CP ORJ w Lesznie oraz Ewa Kożuchowska.


Na specjalnie zorganizowanym stoisku filatelistycznym przez UP Leszno 1 w dniu 1 stycznia 2010 roku w Urzędzie Pocztowym nr 3 przy ul. Westerplatte w Lesznie można było uzyskać odcisk datownika okolicznościowego o treści „150 lat pierwszego polskiego znaczka pocztowego” oraz wysłać przesyłki pocztą specjalną.
Obsługą stoiska filatelistycznego zajmowali się pracownicy UP Leszno 1: Katarzyna Henczak i Ewa Kożuchowska.

Panie: Ewa Kożuchowska i Katarzyna Henczak przygotowują worek z przesyłkami.

Image

Dwa zdjęcia organizatorów poczty balonowej. Zdjęcie pierwsze przedstawia następujące osoby: R.Kycler;
W. Bobrowski z żoną; K. Henczak; L. Woźny; E. Kożuchowska; Zdzisław Płóciniczak; Edmund Jankowski.


Zdjęcie drugie przedstawia osoby: Feliks Zielnik; Roman Kycler; Edmund Jankowski; Ewa Kożuchowska;
Bobrowski Włodzimierz z żoną; Lech Woźny; Ewa Prawicka-Linke; Katrzyna Henczak; Mieczysław Cholewa - obsługa balonu; M. Śniadek - obsługa balonu;D. Nyczke.

Image

Image