Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przesyłki ostemplowano przez Up w Krośnie datownikiem nadawczym:

1. KROSNO 1    01051008   * AS *

2. KROSNO 1    01051008   * AL *

w urzędzie  odbiorczym  w Iwoniczu Zdroju przystawiano odciski  datowników odbiorczych:

1. IWONICZ ZDRÓJ      01051012   *  AN  *
2. IWONICZ ZDRÓJ      01051012   *  AO  *

Przesyłki zostały ponumerowane numeratorem ośmiocyfrowym i odesłane do adresatów.


Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Krośnie wydał okolicznościową kartkę beznominałową. Na karcie umieszczono logo Górskich Zawodów Balonowych oraz wyznaczoną trasę dla poczty balonowej Krosno – Iwonicz Zdrój z datą trwania zawodów 29.04 – 02.05.2010 r.

Image

Przesyłka balonowa zwykła nr 383 na kopercie zwykłej z autografem pilota. Charakterystycznym elementem koperty jest wpisany w nią rysunek balonu, którym przewieziono przesyłki balonowe, a który jest na zdjęciu jeszcze bez znaków rejestracyjnych.

Image

Przesyłka balonowa zwykła nr 071 na kartce okolicznościowej.

Image

Przesyłki balonowe zwykłe 3 sztuki nr 070; 338; 326;  na kopertach z innymi już motywami wpisanymi w kopertę.

Image 

Image

Image

Przesyłka balonowa priorytetowa nr 067 na kartce okolicznościowej.

Image 

Image

Przesyłka balonowa priorytetowa nr 068 na kopercie zwykłej.

Image

Przesyłki balonowe polecone 3 sztuki nr 063; bn; bn;  na kopertach z różnymi motywami wpisanymi w kopertę.

Image 

Image 

Image

Przesyłka balonowa priorytetowa, polecona nr 062 na kopercie zwykłej.

Image

Przesyłka balonowa zbiorcza priorytetowa, polecona nr 073.

Image

Przesyłka balonowa nr 401  na kartce okolicznościowej zwykłej z datownikiem
IWONICZ ZDRÓJ      01051012   *  AO  *

Image 

Image

Przesyłka balonowa nr 629  na kartce okolicznościowej zwykłej z datownikiem nadawczym:

KROSNO 1     01051008     * AL *

Image

Koperta balonowa priorytetowa, polecona nr 011 na kopercie zwykłej wykonania prywatnego mojego sympatycznego Kolegi.

Image

 

Jeden ze stempli okolicznościowych w kolorze czarnym.

 

1