Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin przewozu poczty balonowej został zatwierdzony przez Centralę Centrum Poczty Wydział Filatelistyki w dniu 08 kwietnia 2010 roku.


Do przewozu „Pocztą Balonową” zostały dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, zwykłe i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.

Image

Łącznie przygotowano do przewozu balonem 602 przesyłki, w tym:

Image

Po opracowaniu przesyłek sporządzono odsyłkę listową z kartą, którą pracownik Urzędu Pocztowego nr 1 w Krośnie Pan Tomasz Penar, mój sympatyczny kolega,  wydał pilotowi Panu Jackowi Bogdańskiemu.


Pan Jacek Bogdański otrzymał upoważnienie do czynnego udziału w Poczcie Balonowej. Dokument ten uprawniał do odbioru ładunku pocztowego zawierającego przesyłki filatelistyczne celem przewiezienia pocztą specjalną oraz do przekazania pracownikom najbliższego czynnego urzędu pocztowego.

Image 

Image

Nadszedł poranek sobotni i po odprawie załoga z pilotem Jackiem Bogdańskim wyruszyła szukać najlepszego miejsca do startu balonu.

Image

Co jakiś czas trzeba wypuścić czarny balonik i sprawdzić siłę wiatru.

Image 

Image

Inne załogi również jadą w tym samym kierunku.

Image

Ale nawet tak doświadczonej załodze  Jacka Bogdańskiego może przydarzyć się przykra sytuacja. Grząski teren.

Image