Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

 

 

Przez cały czas trwania zlotu odbywały sie nie tylko ogniska ale również  koncerty zespołu Wołosatki; Andrzeja i Majki Sikorowskich; zespołu Wartaki oraz koncert szantowy.

Image

Image

Image

Image

Image

Podczas zlotu harcerze i ich goście podsumowali minione 100 lat działalności harcerstwa, wyznaczyli wizję ruchu oraz kierunki na następne lata, kultywujące misję skautingu. W sześciu blokach programowych harcerze zdobywali wiedzę i umiejętności przydatne młodym obywatelom Polski.

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieodzownym elementem zlotu jak wspomniałem na początku była "POCZTA BALONOWA".


W dniu 20.08.2010 nastąpiło przekazanie przesyłek, w urzędzie pocztowym Kraków 1 w holu głównym w obecności trzech członków Klubu Balonowego.

 

Dowódca załogi pwd. Eryk Czarkowski HO przejął worek przesyłek o łącznej wadze 5.06 kg i zawierający 529 przesyłek pocztowych.

Łącznie przygotowano do przewozu balonem 529 przesyłek, w tym:
- przesyłek poleconych 66 szt., z tego:
- krajowych 66 szt., w których 18 szt. było priorytetowych i 48 szt. ekonomicznych,
- przesyłek zwykłych 463 szt., z tego:
- krajowych 398 szt., w których 183 szt. było priorytetowych i 215 ekonomicznych,
- zagranicznych 65 szt., w których 24 było priorytetowych i 41 ekonomicznych.

Przesyłki zostały ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem „100-LECIE HARCERSTWA POLSKIEGO / POCZTA BALONOWA / 21.08.2010- KRAKÓW1”, a listy polecone dodatkowo oklejone nalepką R.

Po opracowaniu przesyłek sporządzono odsyłkę listową z kartą, którą pracownik Urzędu Pocztowego nr 1 w Krakowie Jerzy Gurbała wydał członkowi załogi balonu pilotowi Erykowi Czarkowskiemu – dowódcy załogi.


Pan Eryk Czarkowski otrzymał upoważnienie do czynnego udziału w Poczcie Balonowej. Dokument ten uprawniał do odbioru ładunku pocztowego zawierającego przesyłki filatelistyczne celem przewiezienia pocztą specjalną oraz do przekazania pracownikom najbliższego czynnego urzędu pocztowego.

Image 

Image 

Start balonu SP-BWB pilotowany przez dowódcę Eryka Czarkowskiego z drugim pilotem Markiem Michalcem nastąpił o godzinie 8.40 z miejsca Grabówki - osiedle już na terenie gminy Wieliczka. Lot był krótki 5 km, a zakończył się o godzinie 9.00 na osiedlu Barycz - to część osiedla Kosocice w Krakowie (dzielnica Podgórze).  Taki układ spowodowany był ograniczeniami wynikłymi z posiadanych zgód ULC i aktualnych zmian kierunku wiatru. Kontynuowanie go po zmianie kierunku wiatru oznaczałoby powrót na teren Krakowa. Do składu załogi należeli jeszcze Czesław Przybytek oraz Jerzy Czarkowski. 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Przewieziony ładunek pocztowy został przekazany przez upoważnionego członka załogi balonu Eryka Czarkowskiego do najbliższej miejsca lądowania balonu placówki pocztowej, którą był Urząd Pocztowy w Wieliczce.


W placówce pocztowej przesyłki podlegały dalszemu opracowywaniu poprzez przystawienie odcisku datownika dziennego z nazwą:

WIELICZKA 21.08.10.11 * HB *
WIELICZKA 21.08.10.11 * AN *

WIELICZKA 21.08.10.12 * AH*

oraz przystawieniu odcisku pieczątki z nazwą balonu, którym zostały przewiezione o treści: "POCZTA BALONOWA / 21 VIII 2010 /    PRZEWIEZIONO BALONEM SP-BIF" z rysunkiem makiety czaszy balonu.


Materiały opisowe i fotograficzne otrzymałem od Biura Prasowego Chorągwi Krakowskiej ZHP oraz hm. Marka Bieżanowskiego, który był jednym z głównych organizatorów zlotu harcerskiego. Z harcerstwem jest związany już ponad czterdzieści lat. Wstąpił do tej organizacji w 1969 roku i tak już zostało. Działał w niej na różnych poziomach. Obecnie jest współpracownikiem Muzeum Harcerstwa w Warszawie, sekretarzem Komisji Rewizyjnej Chorągwi Krakowskiej, z-cą komendanta Hufca Podkrakowskiego, a przede wszystkim Naczelnikiem Poczty Harcerskiej nr 122 Skawina i prowadzącym Centralne Archiwum Poczt Harcerskich. Swoją pocztę prowadzi od 1994 roku. Jako poczta harcerska zajmuje się emitowaniem wydawnictw - kartki, koperty, znaczki, datowniki.

W swojej działalności członkowie harcerskiej poczty PH 122 uczestniczą w różnego rodzaju imprezach, tak jednorazowych, jak i cyklicznych. Wśród imprez cyklicznych należy wymienić Betlejemskie Światło Pokoju, Akcję Grosik, opłatkowe spotkania z kombatantami czy Zloty Pamięci druha „Szarego”, twórcy Krzyża Harcerskiego, w Drozdowie. Reprezentanci PH 122 Skawina uczestniczyli w licznych wyprawach organizowanych przez Krąg Instruktorski „Czerwony Mak”. Tak więc byli na obchodach 50-tej rocznicy Bitwy na Monte Cassino, w szeregach oficjalnej delegacji Związku Harcerstwa Polskiego na obchodach 50-tej rocznicy wyzwolenia Bolonii, uczestniczyli w wyprawie do Londynu w poszukiwaniu korzeni skautingu i śladów Polonii, uczestniczyli w pielgrzymce na Cmentarz Katyński i do Wilna, wraz z delegacją rządową uczestniczyli w uroczystościach rocznicowych w Tobruku, uczestniczyli w otwarciu Cmentarza Orląt Lwowskich, przejechali szlak żołnierzy gen. Maczka we Francji i Belgii, podróżowali tropami krakowskich profesorów aresztowanych w ramach Sonderaktion Krakau do obozów koncentracyjnych Sachsenhausen i Dachau, zawędrowali nawet na cmentarz pod Lenino, a w ramach wypoczynku wyjeżdżali na wycieczki do Paryża i Pragi. Skawińscy pocztowcy pełnili też Białą Służbę podczas kolejnych pielgrzymek Jana Pawła II do Polski w Zakopanem, w Starym Sączu, w Skawinie i w Krakowie. Ponadto PH 122 Skawina uczestniczyła w takich ogólnozwiązkowych imprezach jak Światowe Zloty Harcerstwa Polskiego w Zegrzu oraz „Gniezno’2000, czy Centralnym Obozie Szkoleniowym Poczt Harcerskich w Perkozie, w II Ogólnopolskim Zlocie Drużynowych, w VI Zlocie Skautów Wschodniej i Środkowej Europy „Carpathia 2001”, posiadała akredytację na XXXI Zjazd ZHP w Zegrzu, była współorganizatorem Jubileuszowych Zlotów XV-lecia i XX-lecia Hufca Podkrakowskiego ZHP, do którego należy, jak też Jubileuszowego Zlotu Krakowskiej Chorągwi ZHP z okazji 90-lecia Harcerstwa.


Natrafiłem rownież na zdjęcie ze spotkania z Ojcem Świętym JP II, kiedy w sali Klemensa w Watykanie przedstawiciele PH 122 Skawina prezentują Ojcu Świętemu sztandar "Czerwonego Maka". Własnie Pan Marek Bieżanowski prezentuje sztandar, a po jego lewej stronie stoi w poczcie jego żona, a po stronie prawej koło nich klęczy ich syn.

Image

Image