Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

1

 

2

 

3

 

4

 

26.09.2002    POCZTA ŚMIGŁOWCOWA ŚWIDNIK – LUBARTÓW – DĘBLIN XXII i XXIII LOT POCZTY ŚMIGŁOWCOWEJ  
ŚMIGŁOWIEC - SP-SGN   Mi-2
ZAŁOGA - pil. instr. Ryszard Kasperek
TRASA LOTU - ŚWIDNIK - LUBARTÓW – DĘBLIN
WO - Kartka pocztowa „dyrekcyjna”  tematycznie związana z „Pocztą Śmigłowcową”  (wyd. RUP w Lublinie)
Z - Zezwolenie CZPP z dnia 20.06.2002 r.  
26.09.2002    ETAP  LOTU  -  ŚWIDNIK  - (LUBARTÓW) -  DĘBLIN
M. STARTU - ŚWIDNIK
MIĘDZYLĄDOWANIE - LUBARTÓW
SO - ŚWIDNIK k. LUBLINA 3  •  26.09.2002 •  80 – LECIE RUCHU FILATELISTYCZNEGO NA LUBELSZCZYŹNIE
SH - POCZTA ŚMIGŁOWCOWA / ŚWIDNIK – LUBARTÓW - DĘBLIN   26.09.2002   (czerwony)
     - PRZEWIEZIONO  ŚMIGŁOWCEM  /  SP-SGN  /  Lot wykonał  pilot instr. I. Kl  Ryszard  Kasperek      (czarny)
NO - DĘBLIN 3  26 09 02 12     * AD *
P -  Przewieziono 730 szt. przesyłek , w tym 181 szt. poleconych.
U - Przesyłki numerowano numeratorem czterocyfrowym.

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

26.09.2002    ETAP LOTU - (ŚWIDNIK)  -  LUBARTÓW  -  DĘBLIN
M. STARTU -  LUBARTÓW
M. LĄDOWANIA - DĘBLIN
SO - LUBARTÓW 1  26.09.2002  •  KRAJOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA  „NA OLIMPIJSKIM SZLAKU” /
POCZTA ŚMIGŁOWCOWA  / LUBARTÓW  / DĘBLIN
SH - POCZTA ŚMIGŁOWCOWA /  LUBARTÓW – DĘBLIN /  (czarny)
    - PRZEWIEZIONO ŚMIGŁOWCEM   SP-SGN  /  Lot wykonał pilot instr. I kl. Ryszard Kasperek   (czerwony)
DO - DĘBLIN  3  26.09. 02 12   * AF*
P -  Przewieziono 633 szt. przesyłek, w tym 128 szt. poleconych.
U – Przesyłki numerowano numeratorem pięciocyfrowym.

 

12''13

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

50 LAT  SANITARNEGO  TRANSPORTU  LOTNICZEGO IX  LOT  POCZTY  ŚMIGŁOWCOWEJ

 

15

16

17

18

 

19

 

Cegiełka o wymiarach 9 x 6 cm rozprowadzana przez organizatorów wystawy, gdzie oryginalna nalepka posiada wymiary 6 x 4 cm.

 

20

 

29.05.1988    50 LAT  SANITARNEGO  TRANSPORTU  LOTNICZEGO
IX  LOT  POCZTY  ŚMIGŁOWCOWEJ
ŚMIGŁOWIEC - Mi-2
ZAŁOGA - pil. inż. Jerzy Jaworski
MIEJSCE STARTU - ŚWIDNIK
MIEJSCE LĄDOWANIA - DĘBLIN
SO - ŚWIDNIK k LUBLINA / 1988.05.29  14 50 LAT SANITARNEGO TRANSPORTU LOTNICZEGO  14  RWD 13-S
SH - PRZEWIEZIONO ŚMIGŁOWCEM Mi-2 / pilotował / inż. pil. Jerzy Jaworski       (fioletowy)
DO - DĘBLIN 3  88.-5.29.15  * G *  (również na erce)
U - Na przesyłki należało nalepiać cały arkusik nalepek
     Zezwolenie Min. Łączn. PRK-4/88/1988-03/01 z dnia 1.03.1988 r.

 

21

 

Inny kolor nalepki wydanej z okazji przelotu tj. w kolorze fioletowym - nalepki w tym kolorze są rzadkie.

 

27