Menu Content/Inhalt

Po wojnie sport balonowy reaktywowany został w Polsce w roku 1957. Od roku 1958 organizowane są w Polsce liczne przewozy poczty balonowej. Przez wiele lat okazją do przewozu poczty były Zawody Balonowe rozgrywane z okazji Międzynarodowych Targów Poznańskich. Polska ma więc w tej dziedzinie aerofilatelistyki bogatą i głęboką tradycję. Oficjalna poczta balonowa charakteryzuje się tym, że przesyłki przeznaczone do transportu zostają oddane przez nadawców na ręce poczty przed przewozem balonem. Poczta kasuje stemplem znaki opłaty, następnie pakuje przesyłki do worka, który ewentualnie też plombuje i oddaje go w ręce pilota balonu, który zabiera to ze sobą na lot. Po lądowaniu balonu przesyłki zostają oddane do najbliższego urzędu pocztowego, gdzie otrzymują datownik potwierdzający miejsce lądowania, po czym zostają skierowane do odbiorców. Prawie wszystkie polskie przesyłki balonowe zostały urzędowo przewiezione balonem.


Moim celem jest pokazanie tych wszystkich lotów balonowych na przesyłkach filatelistycznych, które od roku 1958 zostały przewiezione tym bardzo ciekawym środkiem lokomocji. Oprócz całostek chce pokazać również nalepki stosowane z okazji tych lotów, a także wszelkiego rodzaju usterki i błędy, które nie ominęły także lotów balonowych. 


Postaram się również opisać w miarę dokładnie wszystkie te loty balonowe. Dzięki zgodzie redakcji „Filatelisty” wiele opisów będzie miało swoje źródło z tego miesięcznika.


Wszystkie walory, które będę prezentował na niniejszej stronie a także inne przedmioty związane z baloniarstwem są moją własnością. Być może nie wszystkie loty będą ujęte. Jeżeli jakiś lot mi umknie, to nie przez brak wiedzy na jego temat, ale brak waloru związanego z tym lotem. Pożyczał nie będę, a także kopiować od mających te loty nie chcę. Gdybym jednak brakujący lot zdobył, będzie on niezwłocznie umieszczony na stronie.