Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

 

Trudny temat do zbierania z kilku powodów. Tych przesyłek jest bardzo mało a ponadto na różnych aukcjach występują pod nazwą innych balonów niż polskie, czy jakiekolwiek polskie nazewnictwo nie jest w tytule aukcji napisane, ale od czegoś trzeba zacząć.

Przesyłka dosłana z Gdańska na Gordon Bennett 1937 roku.

 

1

2

 

Pierwotnie zawody miały się odbyć w marcu i znane są przesyłki stemplowane z datą marcową. Miał lecieć z pocztą balon "Chemnitz VII" ale wpadł na linię elektr. i spłonął. Ze względu na złą pogodę eliminacje przełożono na kwiecień. Pocztę przewiózł tyko balon "Chemnitz VIII"


Boesman pisze o okoliczności organizacji zawodów (eliminacje), podaje dwie daty użycia datownika: 27.3.1937 r. - kiedy odwołano eliminację i 18.4.1937 r. - kiedy odbył się (drugi) lot eliminacyjny). Podaje że z tej okazji znane są:
(a) przesyłki niemieckie (dość popularne),
(b) przesyłki z mieszaną frankaturą Belgia-Niemcy - 50 szt,
(c) i nas interesujący lot (parę szt.).

 

5

 

6

 

Mój sympatyczny Kolega Pan Adam Głowacz przesłał mi dużą garść informacji dotyczacych powyższej przesyłki.

 

7

 

Poniżej notatka prasowa na temat awarii balonu "CHEMNITZ VII".

 

8

 

Z tego co wiadomo, to poza balonem Otto Bertrag zabrał ze sobą kilka przesyłek.

 

9

 

Z powyższego artykułu wynika, że wszystkie balony lądowały na terenie Polski w granicach po 1945 roku. Jedynie balon „Köln”  lądował w Gallen na terenie ówczesnej Rzeszy, obecnie miejscowość ta nosi nazwę Galowice (gm. Żórawina).

 

11

 

Otto Bertram – pilot balonu „CHEMNITZ VIII”

 

10

 

12

 

13

 

14

 

15

 

STEMPEL DODATKOWY (prywatny) z autografami załogi balonu.

 

16

 

11. Regularna poczta balonowa Organizacji Pro Juventute z Austrii, tym razem na rzecz wioski dziecięcej sierot w Rottenmann. Start był w Salzburgu a lądowanie w Golling, 3.05.1954. Jest to tzw. Zubringerpost, tzn. przesyłka dosłana z Polski, dlatego znaczek polski i stempel z Leszna z 29.04.54 (wcześniej takie dosyłki byly możliwe).

 

17

 

Przesyłka balonowa 19-tej regularnej poczty balonowej austriackiej organizacji Pro Juventute, zajmującej się pomocą wioskom dzieciecym (oprocz regularnej poczty balonowej – dwa razy w roku, organizowano również z różnych szczegolnych okazji okolicznościową pocztę balonową).
Od 3. do 27. regularnej poczy balonowej i do 5. okolicznościowej poczty balonowej możliwe było oficjalnie nadawanie przesyłek też w innych krajach świata. Znane są w sumie przesyłki ze 121 krajow, określane sa one jako “Mitläufer”, tzn. jakby „współprzebiegajace”.

W zalaczonej przesyłce można odczytac, z jakich lotów znane są Mitläufer nadane w Polsce (w górnej linijce są podane numery regularnej (3-27) i okolicznościowej poczty balonowej (1-5) Pro Juventute).

Od  19. poczty (poniższej) poczta austriacka spontanicznie zarządziła, że na przesyłce musiało być dodatkowo naklejone porto austriackie na przesyłki jako krajowe druki o wartosci 30 groszy.
Na przesyłkach nadesłanych z zagranicy Pro Juventute Salzburg naklejala ten znaczek. Był to zawsze fioletowy znaczek ze strojem ludowym (Michel Nr. 900), wyjątkiem była tylko 20. Poczta Balonowa, gdzie używano innego znaczka. (przy wcześniejszych pocztach balonowych wystarczała do przewozu frankatura z danego kraju, gdzie przesyłki byly nadane).
Okolicznościowy stempel pocztowy poczty balonowej odbijany był od tego momentu na doklejonym austriackim znaczku.
Przyjmowane byly oficjalnie przez Pro Juventute wykonane karty i listy ale i indywidualnie przygotowane przesylki.

Tekst na załączonej przesyłce:

Do 24. kwietnia 1958  należy nadać pocztę ofrankowaną w Austrii.  Kartka otrzyma wtedy odbitkę STEMPLA OKOLICZNOŚCIOWEGO POCZTY BALONOWEJ z dnia 27. kwietnia i zostanie przewieziona austriackim balonem z Wiednia do miejsca lądowania. Poprzez to otrzyma ona filatelistyczną wartość kolekcjonerską. Jeśli kartka zostanie ofrankowana za granicą i tam zostanie wysłana przez pocztę DO JAKIEGOŚ ODBIORCY W AUSTRII, i dotrze do Austrii przed  25. kwietnia, to zostanie również przewieziona pocztą balonową i otrzyma dodatkowo odbitkę stempla okolicznościowego poczty balonowej z „Dzień Lotnictwa 1958”.
Austriacka Pro Juventute („Dla młodzieży”)
19. lot poczty balonowej na korzyść pomocy cierpiących biedę austriackich dzieci za granicą. – Ta karta jest dowodem/dokumentem zapłaconej półrocznej składki przez wspierajacych 4,- dolary.


Na odwrocie pokazany jest wzlot Jakóba Degen nad Wiedniem w dniu 6. września 1810 r.
Na 19 pocztę balonową Kinderdorfu, było kilkanaście listów dosłanych z Polski, balon - chyba OE-OZA OMO.

 

60

 

61