Menu Content/Inhalt

 

SKRZYDLATA POLSKA  w numerze  6 z 1936 r. na str. 154 zamieściła artykuł „Najbliższe zawody w Polsce”, informując w nim o mających się odbyć w dniach 31 maja – 1 czerwca zawodach organizowanych przez Aeroklub Krakowski wspólnie z miejscowymi okręgami wojewódzkimi L.O.P.P. Był to VII Lot Południowo-Zachodniej Polski im. Fr. Żwirki. Lot ten obejmował 16 etapów i wynosił 1241 km. Były to zawody samolotowe. Propagując te zawody Aeroklub Krakowski jako imprezę towarzyszącą zorganizował dnia 31 maja lot balonu SP-ALL „KRAKÓW II” który przewiózł okolicznościową pocztę.

Prasa filatelistyczna na swych łamach donosiła:

ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY w nr 147 (Kraków, czwartek 28.05.1936 r.) zamieścił informację:

 Lot balonu wolnego i poczta balonowa.

 Aeroklub Krakowski łącznie z Okręgiem Wojewódzkim L. O. P. P. w Krakowie, organizuje dnia 31 maja br. lot balonu wolnego „Kraków” podczas VII. Lotu Południowo Zachodniej Polski, im. kpt. pil. Fr. Żwirki, z tej okazji balon zabierze pocztę z Krakowa.

Filateliści, chcący otrzymać korespondencję z odpowiedniemi kasownikami, tj. z kasownikiem lotu okolicznościowego, miejsca lądowania balonu oraz nazwą balonu i numerem bieżącym, postąpią jak następuje:


Nabędą artystycznie wykonane specjalnie dla tego celu koperty zaopatrzone pieczątką poczty balonowej nazwą balonu i numerem bieżącym koperty w Ośrodku Propagandy L. O. P. P. w Krakowie, ul. Br. Pierackiego 1.


Cena koperty wraz z papierem i znaczkiem L. O. P. P. wynosi gr. 50-


Koperty te po dowolnem ofrankowaniu należy do dnia 30 maja b. r. złożyć w sklepie  L. O. P. P. ul. Pierackiego 1. Tamże będą przyjmowane dowolne kartki ofrankowane, na które dolepiane będą znaczki L. O. P. P., na który to cel należy dołączyć gr. 50.


Filateliści zamiejscowi nadsyłają do dnia 30 maja b. r. koperty i kartki zaadresowane wg. własnego życzenia pod adresem Ośrodek Propagandy L. O. P. P. w Krakowie, ul. Br. Pierackiego 1, załączając na fundusz L. O. P. P. od każdej jednostki korespondencyjnej 50 gr. w znaczkach pocztowych w zamkniętych kopertach. Dalszą ekspedycję załatwia Ośrodek Propagandy L. O. P. P. Pierackiego 1.

 

ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY  w nr 149 (Kraków,  sobota 30.05.1936 r.) poinformował:

 

Przewóz poczty balonami „Kraków”, „Mościce” i „Sanok”.


(mn) W dniu 31 bm. urządza Aeroklub Lwowski  pokaz lotniczy, a Aeroklub krakowski „VII Lot Południowo-Zachodniej Polski”.


Z okazji tych imprez balonowych wystartują w dniu  31 bm. do lotu: ze Lwowa 2 balony wolne „Mościce” i „Sanok”, z Krakowa balon wolny „Kraków”,


Załogi balonów wolnych „Mościce” i „Sanok” z urzędu  pocztowego Lwów 1, a załoga balonu wolnego „Kraków” z urzędu pocztowego Kraków 2 zabiorą pocztę przeznaczoną specjalnie do przewozu tymi balonami i przewiozą ją do miejsca lądowania balonów w granicach R. P.


Przy wylądowaniu wydadzą załogi balonów pocztę najbliższym urzędom pocztowymn w miejscu lądowania balonów, do dalszo przewozu zwykłą drogą pocztowa.


Wymienionymi wyżej balonami wolnemi „Mościce”, „Sanok” i „Kraków” mogą być przewiezione tylko: zwykłe ekspresowe listy do wagi 20 gramów, zwykłe ekspresowe kartki pocztowe tak krajowe jak i zagraniczne, za normalną taryfową opłatą.


Pragnący przesłać wyżej wymienionymi balonami listy i kartki powinni przesłać do urzędu Lwow 1 i  Kraków 2.


Listy i kartki pocztowe, przeznaczone do przewozu balonami wolnymi „Mościce” i „Sanok” zostaną przed wysłaniem ostemplowane specjalnym datownikiem urzędu pocztowego Lwów 1 z napisem -- „Poczta balonowa - Lwów 1 – 31/V.36”, a listy i kartki, przeznaczone do przewozu balonem „Kraków” zostaną przed wysłaniem oznaczone specjalnym datownikiem i dodatkowym stempelkiem z napisem urzędu pocztowego Kraków 2 z napisem „Poczta balonowa – VII. Lot Południowo-Zachodniej Polski – Kraków 2 – 31.V.36.” i dodatkowym stempelkiem z napisem „Balon Kraków – Aeroklub Krakowski”.


W miejscu lądowania balonów, odnośne urzędy pocztowe zaopatrzą przesyłki datownikiem urzędu pocztowego i prześlą je do miejsca przeznaczenia zwykłą drogą pocztową.

 

ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY  w nr 150 (Kraków,  niedziela 31.05.1936 r.), pisał:

 

Jutro lot Południowo-Zachodniej Polski.


(er) W dniach 31 maja i 1 czerwca b. r. odbędą się w Krakowie uroczystości 7-mego lotu Południowo-Zachodniej Polski im. kpt. pilota Franciszka Żwirki. W sobotę, dnia 30 b. m. o godzinie 18-tej przylecą do Krakowa zawodnicy, którzy zostaną powitani na lotnisku przez przedstawicieli władz i Aeroklubu krakowskiego. 31 maja w niedziele o godzinie 7-mej rano wystartują zawodnicy z lotniska Aeroklubu krak. w Rakowicach, udając się poprzez Częstochowę, Kielce. Mielec. Sandomierz, Lublin, Zamość do Lwowa.


W poniedziałek 1 czerwca między godzina 14-tą a 15-tą odbędzie sie na lotnisku w Rakowicach pokaz samolotów sportowych, szybowcowych i balonu, ponadto zaś rozdanie świadectw pilotom turystycznym. O godzinie 15-tej odbędzie sie poświęcenie i pokaz przewożenia chorych samolotem sanitarnym P.C. K., o godzinie 15.30 wystartują samoloty, przyczem pokazane będą ewolucje powietrzne i sposoby lądowania polowego. O godzinie 18-tej odbędą się pokazy szybowcowe, o godzinie 18.30 wzlot balonu wolnego „Kraków” oraz loty pasażerskie nad Krakowem. O godzinie 21-szej odbędzie się raut lotniczy w salach Kasyna Oficerskiego garnizonu i rozdanie nagród.


Tego samego dnia z lotniska Aeroklubu lwowskiego w Skniłowie o godzinie 7-mej wystartują lotnicy do powrotnej drogi przez Krosno, Dębice, N. Sącz, Tarnów, N. Targ, Bielsko, Katowice do Krakowa.
Między godziną 14-tą a 15-tą samoloty przybędą do naszego miasta,

W ramach „Tygodnia P. C. K.” odbędzie się. w dniu 1 czerwca b, r. o godz. 15-tej na lotniska krakowskiego Aeroklubu w Rakowicach, w połączeniu z imprezami sportowemi VII. Lotu Południowo-Zachodniej Polski, uroczystość poświęcenia pierwszego samolotu Polskiego Czerwonego Krzyża Okręgu Krakowskiego, wbijanie gwoździ pamiątkowych oraz pokazowy lot z obsługą sanitarną.


Zarząd P. C. K. prosi o jak najliczniejszy odział społeczeństwa krakowskiego w tej uroczystości.


W dniu 1-go czerwca o godz. 11-tej w lokalu przy ul. Dunajewskiego L. 5, I. p. odbędzie się otwarcie wystawy prac kół młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża,

ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY  w nr 151  (Kraków,  poniedziałek 1.06.1936 r.) pisał:

 

Święto lotnicze Krakowa


W roku bieżącym doroczne zawody polskich klubów lotniczych zakończą się zlotem na lotnisko krakowskie 21 samolotów, biorących udział w zawodach.


Końcowe uroczystości zawodów rozpoczną się 1-go czerwca o godz. 14 na lotnisku Aeroklubu w Rakowicach.


Komitet organizacyjny ułożył w ten sposób program uroczystości, że przed oczyma publiczności przesunie się całokształt dzisiejszego lotnictwa sportowego. Specjalnie urządzony pokaz samolotów sportowych zapozna zainteresowanych z turystycznym i sportowym sprzętem lotniczym, używanym w Polsce.


Od szybowców szkolnych i wyczynowych począwszy, przez samolot szkolny R. W. D. 8 aż do wspanialej turystycznej R. W. D. 13 włącznie.


Polski Czerwony Krzyż, rozpoczynając w Krakowie ścisłą współpracę z lotnictwem sportowem, poświęci w czasie uroczystości i odda do użytku szerokich warstw społeczeństwa, nowoczesny samolot sanitarny. I nietylko nowy sprzęt lotniczy, ale również świeżych adeptów sztuki lotniczej przedstawi społeczeństwu Aeroklub Krakowski, wręczając im świadectwa pilotów turystycznych. Na znak dany przez komisję zawodów wzlecą samoloty sportowe, aby pokazać sztukę opanowania pilotażu, od której zależeć będzie miejsce zawodnika w konkursie. Próba w jaknajkrótszem lądowaniu zakończy część sportową zawodów.


Następnie piloci szybowcowi zaprezentują sie publiczności w lotach ciągnionych za samochodem i samolotem, a instruktorzy szybowcowi pokażą, jak szkolić się należy w pierwszych krokach lotniczych.


Wzlot balonu wolnego „Kraków”, który zabierze pasażerów i pocztę, wysłaną przez miłośników filatelistyki oraz loty pasażerskie na samolotach turystycznych nad Krakowem i okolicą zakończą dzień pełen wrażeń i emocyj Lotniczych mieszkańców Krakowa.


Aby ułatwić dojazd mieszkańcom na lotnisko, dyrekcja Miejskiej Kolei Elektrycznej wzmocniła wydatnie linję autobusową, łączącą końcowy przystanek tramwaju Nr. 8 pod cmentarzem z lotniskiem w Rakowicach. Celem swobodnego nabycia biletu wstępu, przy wszystkich wejściach na lotnisko, 30 kas będzie sprzedawać bilety w cenie 30 gr lub 50 gr. Bilety po 50 gr upoważniają równocześnie do wzięcia udziału w losowaniu lotów pasażerskich.

 

ILUSTROWANY KURIER FILATELISTYCZNY  w Nr 129/130 – (czerwiec-lipiec ) 1936 r. str. 29-30 w artykule Wacława Kalinowskiego  z Katowic pt; W POGONI ZA POCZTĄ BALONOWĄ  podaje:


…..W tym samym dniu wystartował z Krakowa balon „Kraków” z okazji urządzanego „VII lotu Południowo-Zachodniej Polski”, który odleciawszy w kierunku wschodnim osią¬gnął miejscowość Igołomię, w województwie  kieleckim. Według otrzy¬manych informacji cały transport przesyłek przewiezionych tym balonem składał się z:
listów (stempel czarny) .     444 sztuk
   ″            ″       czerw.      33    "
   ″            ″       fiol.         137    ″
kartek        ″       czarny     169    ″
   ″            ″       czerw.      23    ″
   ″            ″       fiol.          17   ″
                      razem . . . .  825 sztuk


Jak z powyższego. zestawienia widzimy kasownik zupełnie podobny do lwowskiego (rys. 3) istnieje aż w trzech kolorach: czarnym, czerwonym i fioletowym
Prócz tego przesyłki te ostemplowano pieczęcią podłużną ,,Aero¬klubu Krakowskiego” (ryc.3a) ko¬loru czarnego. oraz obowiązującymi kasownikami pocztowymi lądowania i doręczenia.

ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY  w nr 154 (Kraków,  czwartek,  4.06.1936 r.) pisał:


Balon „Kraków” wylądował pod Igołomią


Balon „Kraków”, który wystartował wczoraj w czasie zawodów z lotniska krakowskiego, wylądował pod Igołomją. Dalszy lot był niemożliwy ze względu na zbliżającą się burzę. Balon pilotował pil. Balonowy Aeroklubu Krakowskiego Włodarczyk. W Igołomji nadano pocztę balonową jaką zabrano z Krakowa.


Z tej notatki poznaliśmy nazwisko pilota tego lotu.

 

31.05.1936    VII. LOT  POŁUDNIOWO - ZACHODNIEJ  POLSKI

BALON             -   SP-ALL  „KRAKÓW  II”
ZAŁOGA           -   Bronisław Włodarczyk
M. STARTU       -   KRAKÓW  
M. LĄDOWANIA  -   IGOŁOMIA  
   
SO -  / 36 011 /  KRAKÓW 2  31.V.1936  / POCZTA  BALONOWA  /
                       VII  LOT  POŁUDNIOWO  /  ZACHODNIEJ  /  POLSKI
                      (czarny, czerwony, fioletowy)

DO -  IGOŁOMIA  -1.VI.36-
SH -  / 36 221 / „Balon Kraków - Aeroklub Krakowski”
                      (fioletowy, czerwony)
    -  / 36 224 /   Balon „Kraków”    (czarny, czerwony, lila)

NO -  Nalepki  LOPP (nieobowiązkowe)
P   - Przewieziono 823 sztuki przesyłek (613 szt. ze stemplem w kolorze czarnym, 154 sztuki ze stemplem w kolorze fioletowym i 56 sztuk ze stemplem w kolorze czerwonym).

WO -  Koperta.

1

 

2