Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

POCZTA  BALONOWA  Z  OKAZJI  DNI  KRAKOWA

 

Bardzo dużo informacji było w czasopismach dla zobrazowania uroczystości "Dni Krakowa" w 1936 roku. Pominę omawianie wszystkich przedsięwzięć na tę okoliczność, a skupię się na "Poczcie Balonowej". Jeden z takich artykułów zamieścił ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY  (Nr 162 - Kraków,  piątek,  12.06.1936 r.), podając  takie informacje:


Poczta balonowa „Dni Krakowa”.

Komitet Obywatelski „Dni Krakowa” w porozumieniu z Ligą Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej przygotował niezwykle osobliwą i niewidzianą dotąd imprezę „poczty balonowej”, która obudzi najżywsze zainteresowanie wśród szerokich kół uczestników „Dni Krakowa”, a zwłaszcza wśród filatelistów. Mianowicie w najbliższą niedziele lub poniedziałek wzleci z błoń krakowskich ku niebu wielki balon „Kraków”. Balon ten zabierze   z sobą pocztę, skierowaną do którejkolwiek miejscowości w Polsce lub zagranicą. Korespondencja będzie umieszczona w wydanych na ten cel specjalnych kopertach z nadrukiem, zaopatrzonych w znaczki pocztowe i nalepkę L. O. P. P. oraz napis „Poczta balonowa Kraków”.
Po wylądowaniu w niewiadomym miejscu załoga balonu przekaże całą korespondencje najbliższemu urzędowi pocztowemu, który z kolei prześle wszystkie listy do rąk adresatów.
Obywatelski Komitet „Dni Krakowa” żywi nadzieję, że z poczty tej skorzystają bardzo liczne zastępy Krakowian i uczestników „Dni Krakowa”, pozyskując tym sposobem niezwykłą osobliwość filatelistyczną, a równocześnie wspierając ofiarą L. O. P. P.


I dalej ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY  (Nr 163 - Kraków,  sobota,  13.06.1936 r.):


Koperty i kartki dla poczty  balonowej.


Jak donosiliśmy, na „Dni Krakowa” zostanie specjalnie uruchomiona poczta balonowa. Balony będą wylatywały dwa razy tygodniowo.
Wydane zostaną specjalne koperty i kartki z inicjałami „Dni Krakowa”. Cena koperty 50 groszy, kartki 40 gr. Listy i kartki nabywać można w ośrodku Propagandy LOPP, ul. Pierackiego 1 i w komitecie „Dni Krakowa”. Inne koperty i kartki do balonów przyjmowane nie będą.
W miejscach sprzedaży umieszczono skrzynki. gdzie należy wrzucać korespondencje dla poczty balonowej. Oplata na list wynosi 75 groszy, na kartkę 65 groszy w znaczkach pocztowych.

ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY  (Nr 164 - Kraków,  niedziela,  14.06.1936 r.) przedstawia zdjęcie z następującą treścią:  W związku z „Dniami Krakowa” uruchomiony został  na Błoniach krakowski ruchomy urząd pocztowo-telegraficzny, mieszczący się  w samochodzie.

 

1

 

FILATELISTA (ORGAN FILATELISTÓW POLSKICH NA OBCZYŹNIE)  Nr 2/1950 str. 8 – 9 (i Nr 3/1950 str. 12 – 13) tak przedstawia temat poczty balonowej.

Marian Duński. Poznań
Poczta balonowa w czasie Dni Krakowa.

Z inicjatywy Polskiego Związku Turystycznego zostały zorganizowane w czasie od 10 do 24 czerwca 1936 r. „Dni Krakowa”. Ogólnopolski cykl koncertów, przedstawień, widowisk, wystawy malarskie, pokazy „Lud Polski w muzyce, tańcu i śpiewie”, zespoły regionalne z całej Polski, konkursy tańców ludowych. Dzień sportu. Dzień Harcerstwa. Dzień Akademika. W wielkich imprezach sportowych była również czynna poczta balonowa. W każdym urzędzie pocztowym w całej Rzeczypospolitej były ogłoszeni, tej treści:

Przewóz poczty balonem z okazji „Dni Krakowa”.

W czasie „Dni Krakowa” które mają odbyć się w Krakowie, Polski Związek Turystyczny, poza szeregiem imprez i uroczystości, organizuje od 10 do 24 czerwca 1936 r. przy pomocy Aeroklubu Krakowskiego, przewóz poczty balonem. Załoga balonu biorąca udział w uroczystościach Dni Krakowa z urzędu pocztowego Kraków zabierze pocztę przeznaczoną specjalnie do przewozu balonem i przewiezie ją do miejsca lądowania balonu w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Po wylądowaniu, załoga balonu „Dni Krakowa” wyda pocztę najbliższemu urzędowi pocztowemu, który nadeszłe tą drogą przesyłki, prześle do miejsca przeznaczenia, zwykłą drogą pocztową. Wymienionym wyżej balonem mogą być przewiezione tylko zwykłe ekspresowe, listy do 20 gramów wagi i karty pocztowe, tak krajowe jak i zagraniczne za normalną taryfową opłatą. Pragnący przesłać tą drogą listy i karty pocztowe powinien przesłać je w kopercie pod adresem urzędu pocztowego Kraków 2, który przesyłki te wyda do dalszego przewozu załodze balonowej. Przeznaczone do przewozu balonem listy i kartki pocztowe, zostaną przed wysłaniem ostemplowane specjalnym datownikiem urzędu pocztowego Kraków 2, oraz oznaczone odciskiem pieczęci z napisem   „Poczta balonowa /10-24/6-1936 - Dni Krakowa”.


W miejscu lądowania balonu, urząd pocztowy zaopatrzy przesyłki przewiezione balonem, datownikiem urzędu pocztowego.


Aeroklub Krakowski zorganizował 3 loty balonowe.
Lot I.  Odbył się w dniu 17. 6. 1936 r. Listy i kartki ekspresowe mają następując datowniki okolicznościowe i pocztowe.
1. Tuszem czerwonym, odciśnięto pieczęcią metalową na przesyłkach napis: „Poczta balonowa - 10- 24/6 - 1936 Dni Krakowa”, widok balonu, okrągła pieczęć datownika pocztowego Kraków 2, 17.6.1936".
2. Drugi gumowy stempel tusz fioletowy, napis „I Lot”.
3. Miejsce lądowania balonu. datownik pocztowy tuszem czarnym odciśnięto „Kraków 1 -18.VI.36 12/15”.
4. Datownik urzędu dokąd przesyłka była adresowana tusz czarny. Wojciechów k. Kamieńska 19. VI. 1936 litera „a”.


Lot II. Odbył się w dniu 21.6.1936 i posiada następujące pieczęcie pamiątkowe.
1. Tuszem czarnym  odciśnięto metalowym datownikiem okolicznościowym z napisem „Poczta balonowa 10-24/6 1936 Dni Krakowa”. widok balonu i okrągła pieczęć „Kraków 2 21. VI. 1936” .
2. Tuszem fioletowym - stempel gumowy „II. Lot”.
3. Datownik miejscowości lądowania balonu. tusz czarny „Mydlniki 26.VI.36”  litera „a”.


Lot III. Ponieważ impreza „Dni Krakowa” cieszyła się dużą frekwencją, przeto została przedłużona do 29. VI. 1936. Listy przesłane pocztą balonową w tym dniu miały następujące datowniki:
1. Tusz czarny „Poczta balonowa 10- 24/6 1936 Dni Krakowa”, widok balonu i okrągła pieczęć „Kraków 2.29. VI-1936.”
2. Adnotację ręczną atramentem czerwonym „III Lot”,
3. Miejsce lądowania balonu. datownik odciśnięty tuszem czarnym, „Alwenia 30.VI.36-9” litera „i”.

4. Datownik urzędu pocztowego dokąd była adresowana przesyłka tuszem czarnym.
„Wojciechów k. Kamieńska 1.VI1.1936” litera „a”..

A tak to się przedstawiało w skrócie:

 

2a

 

Wszystkich lotów było trzy. Brał w nich udział tylko jeden balon pod nazwą „KRAKÓW”. Po każdorazowym wystartowaniu z błoń krakowskich lądował on w następujących miejscowościach:


I LOT - 17. VI - Kraków (stempel  okrągły, czarny)  „KRAKÓW  2 - 17. VI. 1936 ”*”
II LOT - 21. VI. - Mydlniki (stempel     okrągły czarny) „MYDLNIKI . 21. VI. 36 * a *
III LOT - 29. VI. - Alwernia (stempel czarny okrągły) „ALWERNIA. 30. VI. 36. 9 *3 b*W