Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

1. Balon: - SP-ATN „SANOK”
2. Załoga:  - kpt. Bolesław W. Koblański, Władysław Kubica;
3 .Miejsce startu: - LWÓW;
4. Miejsce lądowania: okolice Wołkowca i Dźwinogrodu I miejsce 216 km;
5. Datownik nadawczy: - / 38 020 /;
6. Datownik odbiorczy:
             - MIELNICA PODOLSKA 17 VI 38 18  *c*
             - MIELNICA PODOLSKA 17 VI 38 18  *d*
                 - MIELNICA PODOLSKA 17 VI 38 19  *d*
 7. Stempel okolicznościowy: - / 38 226 / SANOK (zielony);
 8. Uwaga - ABC – Nr 179 z 18.06.1938 podaje skład załogi: kpt. Mitręga i A. Bieniasz;

 

2

 

1. Balon: - SP- „MOŚCICE”

2. Załoga: inż. M. Łańcucki, J. Zygadło

3. Miejsce startu: - LWÓW;

4. Miejsce lądowania: UJŚCIE BISKUPIE II miejsce 201 km

5. Datownik nadawczy: - / 38 020 /;

6. Datownik odbiorczy: UJŚCIE BISKUPIE 17 VI 38 *a*

7. Stempel okolicznościowy: - / 38 225 / MOŚCICE (zielony);

 

3

 

1. Balon: - SP-ANH „LEGIONOWO”

2. Załoga: - Zygmunt Paciorkowski, Franciszek Wilkoszewski;

Wg IKC Nr 167 – Pietraszewski i Wielgoszewski;

3. Miejsce startu: - LWÓW;

4. Miejsce lądowania: - HARKÓWKA k. Borszczowa III miejsce 191 km;

5. Datownik nadawczy: - / 38 020 /;

6. Datownik odbiorczy:

- BORSZCZÓW 17 VI 38 -0 *b*

- BORSZCZÓW 18 VI 38 -0 *d*

7. Stempel okolicznościowy: - / 38 224 / LEGIONOWO (zielony);

 

4

 

1. Balon: - SP-ANC „SYRENA”

2. Załoga: - Stefania Wojtulanis, Zofia Szczecińska;

3. Miejsce startu: - LWÓW;

4. Miejsce lądowania: - WYGODA k. Zaleszczyk IV miejsce, 189 km;

5. Datownik nadawczy: - / 38 020 /;

6. Datownik odbiorczy: - KASPEROWICE 17 VI 38 1 c

7. Stempel okolicznościowy: - / 38 227 / SYRENA (zielony);

 

5

 

1. Balon: - „GRYF”

2. Załoga: - kpt. Edward Wirszyłło, por. Zbigniew Hampel;

3. Miejsce startu: - LWÓW;

4. Miejsce lądowania: - BORSZCZÓW V miejsce, 183 km;

5. Datownik nadawczy: - / 38 020 /;

6. Datownik odbiorczy:

- BORSZCZÓW 17 VI 38-0 *a*

- BORSZCZÓW 17 VI 38 *c*

- BORSZCZÓW 17 VI 38-0 *b*

- BORSZCZÓW 18 VI 38-08

- BORSZCZÓW 17 VI 38-0 *d*

- BORSZCZÓW 17 VI 38 *C*

7. Stempel okolicznościowy: - / 38 222 / GRYF (zielony);

8. Uwaga: - ABC w nr 179 z 18.06.1938 podaje skład załogi: F. Wilkoszewski;

 

6

 

Inny datownik odbiorczy.

 

7

 

1. Balon: - „KATOWICE”

2. Załoga: - kpt. Franciszek Hynek, Adam Bieniasz (?)

IKC Nr 167 podaje również : kpt. Mitregę

3. Miejsce startu: - LWÓW;

4. Miejsce lądowania: - Dobrowlany k. ZALESZCZYK VI miejsce, 180 km;

5. Datownik nadawczy: - / 38 020 /;

6. Datownik odbiorczy:

- ZALESZCZYKI 17 VI 38-0 *a*

- ZALESZCZYKI 17 VI 938-0 *C*

7. Stempel okolicznościowy: - / 38 223 / KATOWICE (zielony, liliowy);

8. Uwaga: - ABC w nr 179 z 18.06.1938 podaje skład załogi: por. B. Kobylański i kpt. Hynek;

 

8

 

9