Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

W ramach Krajowej Wystawy Lotniczej we Lwowie w dniach od 29 maja do 29 czerwca 1938 r. pokazano przegląd zastosowania lotnictwa i dorobku lotniczego Polski.Wystawa objęła wszystkie pawilony placu Targów Wschodnich:

 

Dział I. - Ogólny: Historia lotnictwa, lotnictwo na usługach cywilizacji i kultury, stan organizacyjny lotnictwa, organizacja lotnictwa, przyziemia lotnicze, kartografia, lotnicza aeronawigacja, elektryczność na usługach lotnictwa, filatelistyka lotnicza, fotografia i wystawa konkursu fotografiki lotniczej, sztuka i plastyka lotnicza, ubezpieczenia lotnicze.
Dział II. - LOPP: Zarzad Główny LOPP w Warszawie, Okręgi Wojewódzkie LOPP: Brześć n. Bugiem, Katowice, Kielce, Kraków, Lwów. Łuck, Poznań, Stanisławów, Tarnopol, Toruń, Warszawa, Wilno, Okregi Kolejowe LOPP: Kraków, Warszawa, Wilno.
Osrodki propagandy LOPP: Wzorowa modelarnia lotnicza, Lot i oplg Polski, Przegląd oplg. Nowiny LOPP
Dział III. - Lotnictwo wojskowe: Obrazy z tycia lotnictwa wojskowego w fotografiach, poszczególne dziedziny życia lotnictwa wojskowego.
Dział IV. - Przemysł lotniczy i pomocniczy:
Wytwórnie płatowców i szybowców, Wytwórnie silników, wytwórnie balonów. Wytwórnie pomocniczego i uzupełniającego przemysłu. Przemysł materiałów pędnych i smarów, Przemysł chemiczny w zastosowaniu do lotnictwa. Przemysł elektrotechniczny w zastosowaniu do lotnictwa.
Dział V. - Komunikacja lotnicza: Ogólny stan komunikacji lotniczej, Polskie linie lotnicze „Lot”’, „Air France”, Rumuńskie linie lotnicze „Lares”, „Deutsche Lufthansa”.
Dział VI. - Sport i turystyka lotnicza: Sport lotniczy motorowy, Sport szybowcowy, Sport balonowy, Sport spadochronowy, Sport modelarski, Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej,
Aerokluby prowincjonalne w Warszawie, Lwowie, Krakowie, Katowicach (Śląski), Poznaniu, Inowrocławiu, Toruniu (Pomorski), Gdańsku, Wilnie, Białej Podlaskiej, Lublinie.
Dział VII. - Nauka lotnicza: Instytuty naukowe w kraju: Instytut Aerodynamiczny w Warszawie, Instytut Techniki Szybownictwa i Motoszybownictwa we Lwowie, Instytut badań lekarskich lotnictwa w Warszawie, Laboratorium aerodynamiczne we Lwowie, Sekcja lotnicza Politechniki Warszawskiej, Studium lotnicze Politechniki Lwowskiej, Studium Prawa lotniczego U.J.K., Szkoła lotniczo-samochodowa w Warszawie, Panstwowy Instytut
Meteorologiczny, Zwiazek Inżynierów Lotniczych, Muzeum Przemysłu i Techniki.
Dział VIII. - Prasa i literatura lotnicza: Historyczny przegląd wydawnictw lotniczych, Prasa lotnicza od powstania, Bibliografia lotnicza, Wydawnictwa naukowe lotnicze, Księgarnie.

 

Pierwszą wzmiankę o planowanych zawodach balonowych zamieścił ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY w nr 51 (dodatek: KURYER SPORTOWY - Kraków, niedziela, 20.02.1938 r.), piszac:

 

Wielka impreza balonowa we Lwowie odbędzie sie w czasie Wystawy lotniczej - na wiosnę b. r.


(C) Komitet kraj. wystawy lotniczej, mającej się odbyć — jak wiadomo — na wiosnę, we Lwowie, postanowił na terenach przyległych do placu Targów Wschodnich urządzić wielką imprezę balonową. Jakiej Lwów jeszcze nie oglądał, mianowicie zawody balonów wolnych.
W imprezie weźmie udział 6 klubów balonowych i 2 oddziały wojsk balonowych. Gazownia miejska da bezpłatnie rurociag z wszelkiemi instalacjami do napełniania, dyrekcja zaś „Gazoliny” da około 10.000 m sześć. gazu bezpłatnie.
Organizacje zawodów przeprowadzi Aeroklub lwowski przez swoją sekcję Klub balonowy „Guma” w Sanoku. W konferencji, jaka się w tej sprawie odbyła we Lwowie wzięli udział prócz członków Aeroklubu i delegatów Komitetu wystawy por. Jan Bloch im. Wojskowej wytwórni balonów i spadochronów w Legjonowie, p. Majkowski im. Aeroklubu R. P., dyrektor gazowni miejskie] we Lwowie inż. Piwoński, oraz przedstawiciel firmy Gazolina inż.
Wiśniowski.
Na konferencji ustalono, że w wystawie weźmie udział wojskowa wytwórnia balonów w Legjonowie, która prawdopodobnie zajmie wielkie stoisko.
Z interesujących eksponatów wymienić należy słynny balon „Kościuszko”, który w r. 1932 lądował w dziewiczych puszczach Kanady, pilotowany przez Hynka i Burzyńskiego, zdobywajac puhar Gordon-Bennetta dla Polski. Ponadto demonstrowane bedą modele balonów różnych konstrukcyj.

 

NOWY KURIER w nr 136 (Poznań, czwartek 16.06.1938 r.), pisał:

 

Przewóz poczty balonami

 

Dnia 16 bm. odbędą się we Lwowie ,,1-sze Lwowskie Zawody Balonowe”- Załogi balonów zabiorą pocztę z urzędu pocztowego Lwów 1, przeznaczoną specjalnie do przewozu balonami i przewiozą ją do miejsca lądowania balonów na obszarze kraju, a po wylądowaniu wydadzą pocztę najbliższym urzędom pocztowym, które zajmą się wysłaniem jej do miejsca przeznaczenia.
Do przewozu balonowego mogą być przeznaczone zwykłe ekspresowe listy i kartki pocztowe krajowe i zagraniczne za normalną opłatą pocztową.
Poczta balonowa będzie oznaczona przed wysłaniem okolicznościowym datownikiem up. Lwów 1 z napisem ,,1-sze Lwowskie Zawody Balonowe” — Lwów.
Pragnący przesłać tą drogą listy i kartki pocztowe powinni przesłać je pod adresem urzędu pocztowego Lwów 1, który przesyłki te wyda do dalszego przewozu załodze balonowej.

 

DZIENNIK POLSKI w nr 165 (wyd. A B C Lwów, sobota 18.06.1938 r.), pisał:

 

Pierwsze lwowskie zawody balonów wolnych
Sześć balonów na starcie — Załoga pań po raz pierwszy w Polsce bierze udział w zawodach — Dwukrotny zdobywca Gordon-Bennetta we Lwowie.

 

Organizatorzy Krajowej Wystawy Lotniczej w czasie jej trwania urządzili szereg bardzo atrakcyjnych i niezmiernie ciekawych imprez, niewidzianych dotychczas we Lwowie, które ze względu na swój propagandowy charakter miały wielkie znaczenie. Umożliwiły one szerokim rzeszom obywateli bliższe zaznajomienie się z wszystkimi niemal dziedzinami związanymi z lotnictwem.
Jeszcze nie ochłonęliśmy z wrażenia po ostatnich popisach akrobacji powietrznej i pokazach masowych skoków spadochronowych, a już w dniu wczorajszym mieliśmy możność oglądania niewidziany dotąd nigdy we Lwowie start do pierwszych lwowskich zawodówbalonów wolnych.
Zapowiedziana impreza wywołała nie tylko we Lwowie, lecz także na odległej nawet prowincji, zrozumiałe zainteresowanie, tym bardziej, że w zawodach tych wziął udział dwukrotny zdobywca pucharu Gordon-Bennetta kpt. Fr. Hynek i że ekipa pań wzieła po raz pierwszy w Polsce udział w takich zawodach.
Toteż kilka pociągów popularnych zwiozło do Lwowa, z najodleglejszych nawet terenów Małopolski, olbrzymią ilość ciekawych, którzy po oglądnięciu wspaniałych a niewidzianych dotychczas eksponatów wystawionych na Krajowej Wystawie Lotniczej, mieli możność zapoznania się z tak mało popularnymi jeszcze u nas balonami wolnymi.
Już w godzinach przedpołudniowych na boisku „Pogoni” rozłożono powłoki balonów, biorących udział w zawodach, w celu napełnienia ich najpierw wodorem a następnie metanem.
W miarę zbliżania się godziny startu napływać zaczęły coraz wieksze tłumy publiczności, które z zaciekawieniem wielkim przyglądały sie przygotowaniom balonów do odlotu. Przez megafony, czynne przez cały czas trwania zawodów, podawano publiczności fachowe informacje o konstrukcji balonów, ciekawe szczegóły dotyczące samych zawodów, oraz zapowiadano kolejność startu.
Jako pierwszy wystartował balon „Katowice” z Wojsk. Klubu Sport. „Wzlot” w Legionowie, który pilotował kpt. Hynek wraz z pomocnikiem pil. Bieniaszem. Drugi wystartował balon  Aeroklubu Warszawskiego „Syrena”, którego załogę stanowiły panie St, Wojtulanisówna i Z. Szczecińska, a następnie wystartowały balon „Legionowo” z Aeroklubu Warsz. „Gryf” z obsługą pil. ppor. Wirszyłło i ppor. Hampel, „Mościce” z obsługa pil. J. Zegadlo i inż. Łańcucki, oraz „Sanok” z Aeroklubu Lwowskiego z obsługą pil. Ppor. Koblański i kpt. Mitręga.
Odlatujące balony, które długo jeszcze były widoczne na widnokręgu, publiczność żegnała gromkimi oklaskami.
Szczególnie serdeczne owacje zgotowano kpt. Hynkowi i dzielnym lotniczkom pp. Wojtulantsównej i Szczecińskiej.
Wszystkie balony wsród dobrych warunków atmosferycznych i po szczęśliwym starcie poleciały w kierunku na południowy wschód. W ciągu dnia dzisiejszego oczekiwać należy wiadomości o lądowaniach. (Brn)

 

Ostatnią notatkę GAZETA LWOWSKA zamieściła w nr 136 (Lwów, niedziela 19.06.1938 r.), w której podaje:

 

Lądowanie balonów wolnych.

 

Aeroklub Lwowski otrzymał w dniu wczorajszym pierwsze relacje o lądowaniu balonów, które w czwartek 16 bm. wystartowały ze Lwowa w ramach urządzonego przez Aeroklub Lwowski Krajowego Konkursu Balonów.

Balon „Syrena” pilotowany przez panie S. Wojtulanis i Z. Szczecińska, wylądował we wsi Wygoda obok Zaleszczyk; balon „Katowice” w obsadzie kpt. Hynek i B. Bieniasz wylądował wczoraj o godz. 22 w Zaleszczykach;

balon „Gryf” pilotowany przez por. Hampla i por. Wirszyłłę wylądował w Borszczowie;

balon „Legionowo” w obsadzie pp. Pietraszewski i Wielgoszewski wylądował we wsi Harkówka pod Borszczowem,

balon „Mościce” z obsadą inż. Łańcucki i p. Zegadło wylądował w Uściu Biskupim pow. Borszczów.

Wczoraj w godzinach popołudniowych nadeszła do Lwowa wiadomość o lądowaniu balonu z Aeroklubu Lw. p. n. „Sanok” z Klubu Balonowego „Guma" w Sanoku. Balon ten wylądował miedzy wsiami Wołkowce a Dzwinogród nad Dniestrem w pow. borszczowskim.

Jest to najdalszy punkt w linii powietrznej od Lwowa i przypuszczalnie ten balon zdobędzie pierwsze miejsce w zawodach.

Kpt. Hynek o swym locie w ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY w nr 167 Kraków, niedziela 19.06.1938 r.),

Nasz korespondent z Zaleszczyk (Kre) donosi: Balon „Katowice”, na którym startował o godz.17.07 kpt. Hynek w towarzystwie kpt Mitręgi, lądował we wsi Dobrowlany pod Zaleszczykami o godz. 22;

W rozmowie z korespondentem IKC oświadczył kpt. Hynek, że lot był wspaniały. Mieliśmy — mówił kpt. Hynek — piekną pogodę, lecieliśmy z szybkością 36 klm. Na godzinę, przyczep maksymalna wysokość wynosiła 2.000 m. Lecieliśmy jednak przeważnie nisko do 50 m. ze względu na bliskość granicy rumuńskiej. Na terenie Żołczowa koło Rohatyna pozwoliłem balonowi celowo stuknąć o ziemię, chcąc oszczędzić na balaście. Orjentację mieliśmy przez cały czas dobrą, a lądowaliśmy na skraju lasu zupełnie prawidłowo, albowiem kosz stanął nad przepaścią kamieniołomu i balon ułożył sięw dole. Do godz. 2 w nocy pakowaliśmy balon. 8zczęśliwi, że nam nikt z ciekawych nie przeszkadza, przespaliśmy w koszu część nocy, a rano oddaliśmy w urzędzie pocztowym w Zaleszczykach pocztę, przeznaczoną dla filatelistów oraz nadaliśmy telegram do Aeroklubu. Balon, nadaliśmy na pociąg, a obecnie, korzystając z gościnności kpt. Pragłowskiego. Dyr. oficerskiego domu wypoczynkowego w Zaleszczykach, spędzimy jeden dzieńw „polskim Meranie” .

 

1

 


 

 

 

1. Balon: - SP-ATN „SANOK”
2. Załoga:  - kpt. Bolesław W. Koblański, Władysław Kubica;
3 .Miejsce startu: - LWÓW;
4. Miejsce lądowania: okolice Wołkowca i Dźwinogrodu I miejsce 216 km;
5. Datownik nadawczy: - / 38 020 /;
6. Datownik odbiorczy:
             - MIELNICA PODOLSKA 17 VI 38 18  *c*
             - MIELNICA PODOLSKA 17 VI 38 18  *d*
                 - MIELNICA PODOLSKA 17 VI 38 19  *d*
 7. Stempel okolicznościowy: - / 38 226 / SANOK (zielony);
 8. Uwaga - ABC – Nr 179 z 18.06.1938 podaje skład załogi: kpt. Mitręga i A. Bieniasz;

 

2

 

1. Balon: - SP- „MOŚCICE”

2. Załoga: inż. M. Łańcucki, J. Zygadło

3. Miejsce startu: - LWÓW;

4. Miejsce lądowania: UJŚCIE BISKUPIE II miejsce 201 km

5. Datownik nadawczy: - / 38 020 /;

6. Datownik odbiorczy: UJŚCIE BISKUPIE 17 VI 38 *a*

7. Stempel okolicznościowy: - / 38 225 / MOŚCICE (zielony);

 

3

 

1. Balon: - SP-ANH „LEGIONOWO”

2. Załoga: - Zygmunt Paciorkowski, Franciszek Wilkoszewski;

Wg IKC Nr 167 – Pietraszewski i Wielgoszewski;

3. Miejsce startu: - LWÓW;

4. Miejsce lądowania: - HARKÓWKA k. Borszczowa III miejsce 191 km;

5. Datownik nadawczy: - / 38 020 /;

6. Datownik odbiorczy:

- BORSZCZÓW 17 VI 38 -0 *b*

- BORSZCZÓW 18 VI 38 -0 *d*

7. Stempel okolicznościowy: - / 38 224 / LEGIONOWO (zielony);

 

4

 

1. Balon: - SP-ANC „SYRENA”

2. Załoga: - Stefania Wojtulanis, Zofia Szczecińska;

3. Miejsce startu: - LWÓW;

4. Miejsce lądowania: - WYGODA k. Zaleszczyk IV miejsce, 189 km;

5. Datownik nadawczy: - / 38 020 /;

6. Datownik odbiorczy: - KASPEROWICE 17 VI 38 1 c

7. Stempel okolicznościowy: - / 38 227 / SYRENA (zielony);

 

5

 

1. Balon: - „GRYF”

2. Załoga: - kpt. Edward Wirszyłło, por. Zbigniew Hampel;

3. Miejsce startu: - LWÓW;

4. Miejsce lądowania: - BORSZCZÓW V miejsce, 183 km;

5. Datownik nadawczy: - / 38 020 /;

6. Datownik odbiorczy:

- BORSZCZÓW 17 VI 38-0 *a*

- BORSZCZÓW 17 VI 38 *c*

- BORSZCZÓW 17 VI 38-0 *b*

- BORSZCZÓW 18 VI 38-08

- BORSZCZÓW 17 VI 38-0 *d*

- BORSZCZÓW 17 VI 38 *C*

7. Stempel okolicznościowy: - / 38 222 / GRYF (zielony);

8. Uwaga: - ABC w nr 179 z 18.06.1938 podaje skład załogi: F. Wilkoszewski;

 

6

 

Inny datownik odbiorczy.

 

7

 

1. Balon: - „KATOWICE”

2. Załoga: - kpt. Franciszek Hynek, Adam Bieniasz (?)

IKC Nr 167 podaje również : kpt. Mitregę

3. Miejsce startu: - LWÓW;

4. Miejsce lądowania: - Dobrowlany k. ZALESZCZYK VI miejsce, 180 km;

5. Datownik nadawczy: - / 38 020 /;

6. Datownik odbiorczy:

- ZALESZCZYKI 17 VI 38-0 *a*

- ZALESZCZYKI 17 VI 938-0 *C*

7. Stempel okolicznościowy: - / 38 223 / KATOWICE (zielony, liliowy);

8. Uwaga: - ABC w nr 179 z 18.06.1938 podaje skład załogi: por. B. Kobylański i kpt. Hynek;

 

8

 

9